Financieel

Steun voor het MKB via regionale MKB-deals Zuid-Holland

807

Provincie Zuid-Holland

Een subsidieregeling voor regionale MKB-deals en de aanstelling van een MKB-ambassadeur. Met deze 2 initiatieven gaat de provincie Zuid-Holland samen met gemeenten en bedrijfsleven in de regio werken aan de ondersteuning van het  midden- en kleinbedrijf (MKB). Om dit te bereiken wil de provincie regionale ‘MKB-deals’ sluiten. Een MKB-deal bevat een gezamenlijke aanpak en afspraken ter ondersteuning en versterking van het MKB. Bijvoorbeeld voor het digitaliseren van processen, toeleiden naar bedrijfsfinanciering of het aantrekken van talent.

Voor het opstellen en uitvoeren van deze MKB-deals worden extra capaciteit en middelen ingezet. Via het sluiten en financieren van MKB-deals wil de provincie zorgen voor regionale samenwerking om het MKB te ondersteunen en regio’s te helpen om concrete plannen uit te voeren. Op die manier werkt de provincie aan een toekomstbestendig bedrijfsleven, een bloeiende economie en maatschappij en een concurrerend Zuid-Holland.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het MKB vormt de ruggengraat van dorpen en steden en van onze economie. Het MKB staat ook voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, verduurzaming, toegang tot financiering en aanboren van nieuw talent. De provincie wil het MKB hierin ondersteunen en zo werken aan een robuust ecosysteem voor het MKB. Ik roep gemeenten en regio’s op om dit samen met de provincie vorm te geven via regionale MKB-deals. Op die manier ontstaat een aanpak die het beste aansluit bij de behoefte van ondernemers en de regio.”

Subsidieregeling regionale MKB-deals Zuid-Holland

Om de MKB-deals te financieren, werkt Zuid-Holland momenteel de subsidieregeling ‘regionale MKB-deals Zuid-Holland’ uit. Met deze subsidieregeling kan de provincie een financiële bijdrage leveren aan de uitvoering van de regionale plannen die zijn opgenomen in de MKB-deal.

De openstelling van de subsidieregeling zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden. Meer informatie over deze subsidieregeling wordt in de komende periode bekendgemaakt.

MKB-ambassadeur

De provincie heeft een MKB-ambassadeur aangesteld om regio’s te ondersteunen bij de totstandkoming en uitwerking van een MKB-deal. Deze MKB-ambassadeur helpt regio’s om het MKB-ecosysteem in kaart te brengen, met het MKB in contact te komen en de juiste plannen te ontwikkelen op basis van de behoefte bij het MKB. Vanaf 1 januari vervult Linda van der Windt de functie van MKB-ambassadeur. Geïnteresseerde gemeenten en regio’s kunnen contact opnemen via: l.vander.windt@pzh.nl.

MKB-deal

De MKB-deals zijn bestuurlijke afspraken met regio’s waarmee invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke ambitie en inspanningen ter uitvoering van programma’s en projecten die het MKB-ecosysteem versterken. Een regionale MKB-deal is een samenwerking van ten minste 5 partijen, waaronder 3 Zuid-Hollandse gemeenten, 1 ondernemersorganisatie en de provincie Zuid-Holland. De ambitie is om 5 tot 7 MKB-deals te sluiten met diverse regio’s in Zuid-Holland.