Partnernieuws

De nominering voor de Innovation Award ZHZ 2020 is gestart…!

259
Innovation Award 2019

Op woensdag 27 mei 2020 is het grote moment aangebroken voor iedereen die innovatie als een belangrijk onderdeel met betrekking tot het ondernemerschap ervaart!

Eigenlijk zouden alle ondernemers innovatie hoog op de agenda moeten plaatsen. Bedrijven die innoveren doen het immers significant beter. Toch laten velen nog de kansen liggen om zich op het gebied van innovatie te onderscheiden. Het bestuur van de Innovation Award ZHZ 2020 wil hierin verandering brengen. Een krachtig signaal van ondernemers aan ondernemers en een prijzenswaardig samenwerkingsinitiatief van overheid, onderwijs en bedrijfsleven!

“Juist het stimuleren van innovatief denken en handelen maakt het ondernemen zo boeiend. Wij willen de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven optimaal activeren. Op deze wijze trachten wij alle vormen van samenwerking op het gebied van innovatie te stimuleren. Onze regio kent veel innovatieve ondernemers. Zij kunnen -door onze aanpak bij de organisatie én de opzet van de Innovation Award ZHZ- elkaar beter leren kennen en inspireren. Innovatie betekent doorzetten en volhouden, dan kan de ervaring van andere ondernemers net dat steuntje in de rug betekenen. Het resultaat is dat er hierdoor binnen het bedrijf meer creativiteit ontstaat en het de kans geeft om te excelleren in concurrentiekracht. Iets dat iedere ondernemer moet aanspreken!”, aldus de voorzitter van het bestuur Teun Muller.

De opzet van de Innovation Award ZHZ 2020

Binnen de organisatie van Innovation Award ZHZ 2020 werken de overheid, ondernemers en onderwijsorganisaties samen. Onder andere de Hoeksche Waard, de Drechtsteden, de Alblasserwaard en Gorinchem hebben op dit terrein de handen ineen geslagen. Tien gemeenten uit de regio ZHZ die samen met ‘The Economic Board’ (Drechtsteden, Zuid-Holland) en de ‘Deal Drecht Cities’ borg staan voor een goede regionale vertegenwoordiging.

Verder zijn drie Rabobanken uit de regio, de ING Bank en Amega belangrijke partners. Onderwijsinstellingen, opleidingscentra en ondernemersorganisaties uit de Drechtsteden, de Hoeksche Waard en Gorinchem vertegenwoordigen de ondernemers uit de regio. Al met al een grote en diverse groep stakeholders uit de regio ZHZ.

Sponsoring

Wilt u meer weten over mogelijke betrokkenheid, sponsoring of publicitaire mogelijkheden? Neem dan contact op met Kees van ’t Zelfde via kees@innovationawardzhz.nl.

De kandidaten. U wellicht?

Kandidaten kunnen zich vanaf heden aanmelden. Verder gaat de jury ook zelf op zoek naar kandidaten die worden aangedragen vanuit de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de Innovation Award ZHZ 2020. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de jury, Arie van den Herik, email: secretaris@innovationawardzhz.nl

Heeft u innovatieve vindingen, diensten of producten in ontwikkeling, aarzel niet om u aan te melden! Bezoek www.innovationawardzhz.nl.

Belangrijke data, prijzen en locaties

De uitreiking van de Innovation Award ZHZ 2020 zal geschieden op woensdag 27 mei 2020 in de Grote Kerk van Dordrecht.

Daarnaast zullen voorafgaande aan deze uitreiking in de regio verschillen-de ‘Innovation Café’s’ worden georganiseerd. Ook komt er een ‘Innovation Challange’. Alle reden om het nieuws omtrent de Innovation Award ZHZ 2020 nauwgezet te blijven volgen.

Buiten de uitreiking van de Innovation Award ZHZ 2020 staan nog drie prijzen de NexTecH Scholarship, de Da-vinci Impact Award en Amega Super Stageplaats voor 2020 gepland.