Financieel

€3,8 miljoen subsidie voor innovatieve mkb’ers

542
Innovatief mkb

De provincie Zuid-Holland stelt €3,8 miljoen subsidie beschikbaar aan innoverende mkb-bedrijven. Verdeeld over de verschillende topsectoren in Zuid-Holland hebben 194 ondernemers een subsidie ontvangen voor een zogeheten haalbaarheidsonderzoek.

Daarmee kunnen zij hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg uitvoeren. Het geld komt beschikbaar via de regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren (MIT). Hiermee stimuleert de provincie, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het innovatief mkb in de regio. De subsidie is bedoeld om innovatieve producten naar de markt of verder te brengen. Dat geeft niet alleen een impuls aan de bedrijven, maar ook aan de economische kracht van de regio. De afgelopen vier jaar zijn al honderden bedrijven een stap verder geholpen met in totaal €42 miljoen.

Haalbaarheidsprojecten

Bij een haalbaarheidsproject (met maximaal €20.000 subsidie en maximaal 40% subsidie van de projectkosten) gaat het om een mkb’er die in kaart wil brengen wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. De vraag heeft betrekking op nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Cheque voor Qlayers

Gedeputeerde Bom-Lemstra overhandigde maandag 24 juni aan Qlayers symbolisch een cheque van €20.000 voor hun haalbaarheidsproject ‘Riblet Microstructuren voor Weerstandsreductie’. Hiermee voeren  zij een economisch en technisch haalbaarheidsonderzoek uit naar een coatingproces voor riblet microstructuren. Qlayers heeft een technologie ontwikkeld waarmee ze microstructuren, zoals de ‘haaienhuid riblets’, kunnen printen. Wanneer deze microstructuur wordt aangebracht op een vliegtuig, trein of schip vermindert de wrijvingsweerstand. Met als resultaat een significante brandstofbesparing en vermindering van de CO2 uitstoot.

Aanvragen R&D samenwerking indienen

Tot 10 september 2019 17.00 uur kunnen Zuid-Hollandse mkb -ondernemers aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten. In Zuid-Holland zijn er 2 categorieën:

  1. Kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal €200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;
  2. Grote R&D-samenwerkingsprojecten meer dan €200.000 tot ten hoogste €350.000 subsidie per projecten maximaal 35% subsidie van de projectkosten.

In totaal is er in 2019 €9,6 miljoen beschikbaar voor de tender R&D samenwerking. De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter ondersteunt mkb-ondernemers bij het nader uitwerken van het projectvoorstel of het vinden van partners.

Voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen van de R&D-samenwerkingsprojecten kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de Provincie Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op  www.zuid-holland.nl/mitzh.

Achtergrond

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol bij de toeleiding van de R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de begeleiding bij het indienen van een R&D samenwerkingsproject kunt u bij hen terecht.