Financieel

Geld en ondernemen

170
Geld brief gevouwen

Starten, doorstarten of gewoon uitbreiden…!

Ondernemen kent vele stadia. Bent u al ondernemer? In de groeifase of de in de consolidatiefase? Of bent u wellicht een starter of doorstarter. Voor de eerste groep “de starters” is alles nieuw, de tweede categorie heeft al wat meer ervaring. De bestaande ondernemers komen er gaande weg achter dat stilstand achteruitgang is. Vernieuwen, innoveren en groeien zijn belangrijk issues.

Hoe het ook zij, het is altijd handig om zo af en toe eens flink in de spiegel te kijken. Even alle zaken de revue te laten passeren en een ondernemingsplan te schrijven. Voor uzelf of voor anderen, het is altijd zinvol om eens aan het papier toe te vertrouwen wat uw gedachten, dromen, idealen of ondernemers-drijfveren zijn. Wat is een ondernemingsplan? Eigenlijk is het de vastlegging van alles wat u wilt bereiken als ondernemer. Geloofwaardig, realistisch en met een gezonde dosis zelfreflectie. Uiteraard dient u al deze gedachten te voorzien van cijfers, achtergronden en onderbouwingen. Een mooie ontdekkingstocht voor u als ondernemer of starter om het realiteitsgehalte van uw ‘ondernemersdroom’ te versterken. Maar ook voor bestaande ondernemers is het goed nog eens opnieuw de gedachten te bepalen op wat u aan het doen bent. Bent u tevreden of denk u wellicht weleens stiekem: “Het kan allemaal net iets beter, met net iets meer resultaat onder aan de streep!?”

Investeren en financieren

Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om bij nieuwe investeringen een gedegen investeringsplan te schrijven. Tot in de details dient u te weten wat de omvang van de investering, de aanpassing en de bijkomende bijkomende kosten zijn. Veel investeringen lopen finacieel uit de hand omdat te positief is gedacht over de uiteindelijke kosten. Vooral relatief kleine ondernemingen begeven zich hierdoor onbedoeld op gevaarlijk terrein. Laat u niet verrassen en denk goed na over de noodzaak, de hoogte en de vermoedelijk opbrengst -op termijn- van de investering. Deze visie en overtuiging heeft u namelijk nodig voor uw financieringsplan. Alle aanloopkosten dienen in kaart te worden gebracht, alle bijkomende lasten dient u te begroten. Wanneer de investering onverhoopt uit de pas loopt hoeft u er niet op te rekenen dat de financier scheutig is met extra geld. Dit soort dingen kun je maar beter direct goed doen. Investeren en financieren horen bij elkaar. Kijk wat uzelf kunt inbrengen dat verhoogt de kans op een akkoord van de financier. Denk ook aan subsidies of fiscale mogelijkheden. Investeringen moeten renderen. Ook daar dient u dus (zeker als groeier) over na te denken. Zet de verwachtingen omtrent vermoedelijk rendement op een rijtje, zorg voor een goede onderbouwing en wees vooral niet te positief. ROI is geen simpele rekensom. Het heeft met veel aspecten en omstandigheden te maken.

Deskundige hulp

Het financieel beheer van uw onderneming vraagt de volle aandacht. Spreek hierover regelmatig met uw adviseur of accountant. Schakel bijtijds een notaris of jurist in. Starters moeten geen verkeerde zuinigheid aan den dag leggen door alles zelf of via internet te willen uitvinden. Naast de genoemde onderwerpen spelen zaken als liquiditeitsbeheer en het onttrekken van geld uit de zaak voor persoonlijke doeleinden een belangrijke rol. Geld en ondernemen… een te belangrijk onderwerp om er makkelijk over te denken!