Partnernieuws

Gezocht! Apps die stimuleren om slim te reizen

875

Ben jij een dienstverlener met een bestaande en vernieuwende app die slim reisgedrag beloont? Dan zoeken we jou! Voor de zuidelijke Randstad zijn we op zoek naar meerdere dienstverleners. De app moet slim reisgedrag kunnen belonen, bijvoorbeeld door het sparen van punten als iemand gaat fietsen in plaats van met de auto. Het doel is om zo meer mensen te verleiden tot ander reisgedrag en onnodig autogebruik verder terug te dringen. De aanbesteding is een initiatief van De Verkeersonderneming, een publiek-private samenwerkingsorganisatie.

Slim reisgedrag
Onder slim reisgedrag verstaan we onder andere meer gebruik van duurzame vervoermiddelen als bijvoorbeeld de fiets en minder van de auto, het mijden van bepaalde knelpunten op de weg, het proberen van snelfietsroutes en het reizen op andere tijdstippen.

De Verkeersonderneming zoekt innovatieve apps die aan bovenstaande punten een bijdrage kunnen leveren. Het doel van deze aanbesteding is om te testen of reizigers te verleiden zijn tot slim reisgedrag als ze ergens voor kunnen sparen, geld in kunnen zamelen voor een goed doel of als er bijvoorbeeld een competitie-element is toegevoegd.

Waarom meedoen?
De dienstverleners die geselecteerd worden voor de raamovereenkomst, kunnen meedingen naar de uitvoering van een scala aan grote en kleine stimuleringsprojecten in de zuidelijke Randstad.

Aanbesteding
De aanbesteding loopt tot vrijdag 4 december. De Verkeersonderneming hoopt een raamovereenkomst te kunnen sluiten met meerdere dienstverleners, zodat bij ieder project een passende app kan worden ingezet. Meer informatie over de aanbesteding is te vinden op Tenderned, onder nummer 285160.

De Verkeersonderneming
In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse gemeenten uit de regio aan een betere mobiliteit en bereikbaarheid.

 

 

Dit artikel is partnernieuws en is geschreven door Monique Monster Monster van De Verkeersonderneming