Transport & Logistiek

Goederenoverslag in haven Rotterdam in eerste kwartaal met 3,0% toegenomen

1235

Vooral groei in biomassa, kolen, minerale olieproducten en TEU containers

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg in het eerste kwartaal 115,8 miljoen ton. Dat is 3,0% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zet de haven van Rotterdam een volgende stap in het herstel na de daling van de overslag in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie.

De meeste volumetoename was te zien in de overslag van biomassa (+36,7%), kolen (+25,2%) en minerale olieproducten (+19,7%). Ook werden er fors meer containers afgehandeld (+ 4,5%). Dalingen waren er te zien in de overslag van LNG (-26,8%), agribulk (-8,6%) en overig nat massagoed (-2,8%).

Biomassa

De overslag van biomassa nam toe als gevolg van sterk opgevoerde bijstook in de Amer 9 centrale in Geertruidenberg. Binnen het segment kolen was sprake van een sterke vraag naar energiekolen als gevolg van de koude winter. Ook een aantrekkende vraag naar cokeskolen was positief voor de kolenoverslag. De stukgoedoverslag nam toe door groeiende vraag naar non-ferro en staal.

Olieproducten

De overslag van olieproducten groeide vooral door meer af- en aanvoer van stookolie en gasolie/diesel. Zo zorgde het laden van twee mammoettankers (VLCC) met stookolie voor transport naar Singapore voor meer overslag.

Containers

Bij containers steeg het aantal TEU (standaardmaat) met 4,5%. In deze standaardmaat gemeten, groeide het volume als gevolg van de sterke vraag naar consumentengoederen. Dat de overslag gemeten in tonnen licht daalde (-0,7%), kan enerzijds worden verklaard door een stijging van het aantal lege containers en anderzijds door een gemiddeld lager gewicht per container.

LNG

De volumedaling bij LNG werd veroorzaakt door geringere importen. Hogere prijzen in Azië zorgden ervoor dat transport naar die markt aantrok. De daling bij agribulk kan worden toegeschreven aan ruime voorraden. Binnen het segment overig nat massagoed groeide de overslag van biobrandstoffen licht. De overslag van plantaardig massagoed en chemie gaven daarentegen dalingen te zien.

De RoRo overslag (+3,4%) lag in het eerste kwartaal op een normaal niveau. Dat mag opmerkelijk worden genoemd, gezien de post-Brexit situatie waarin douaneformaliteiten gelden sinds 1 januari.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: “Het toegenomen overslagvolume in het eerste kwartaal geeft over het geheel genomen een positief beeld. Voor ondernemingen in handel en logistiek blijven het evenwel turbulente tijden. De meest actuele uitdaging is de logistieke afhandeling na de Suez-stremming. Havenbedrijf Rotterdam zet daarbij alles op alles om zijn klanten bij te staan, bijvoorbeeld met een real-time overzicht van aankomsttijden op alle deepsea terminals.”