Home Transport & Logistiek

Transport & Logistiek

Sinds 2015 verbindt, inspireert, informeert en adviseert Logistiek010 bedrijven die een bijdrage willen leveren aan duurzame oplossingen om de leefbaarheid in Rotterdam te verbeteren. Overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven werken hiervoor al bijna 4 jaar samen aan duurzame oplossingen die...
DORDRECHT | De kiel van de Futuro MK1, een innovatieve watertaxi, werd vrijdag 8 maart gelegd in de Maakhal van de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Wethouder Jacqueline van Dongen, in de gemeente Zwijndrecht portefeuillehouder Duurzaamheid en Energietransitie, verrichte...
Een team onder aanvoering van de Delftse hoogleraar Ad van Wijk adviseert de provincie om aardgas versneld te verruilen voor duurzaam geproduceerde waterstof. Waterstof is onder meer geschikt om industriële processen van warmte te voorzien, is bruikbaar...
In de afgelopen maanden is de eerste van 2 Waterbussen voorzien van een nabehandelingsinstallatie voor uitlaatgassen. Met deze techniek is het mogelijk om de uitstoot van deze schepen te verminderen. Gedeputeerde Rik Janssen gaf Waterbus de Witte de...
Hoe verplaatst de Nederlander zich in 2040 per openbaar vervoer? Die vraag hebben overheden en vervoersbedrijven beantwoord. Op 6 februari 2019 is de zogenoemde Contourennota, de uitwerking van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 vastgesteld door staatssecretaris Van...
69% van de medewerkers bij bedrijven in de BAR gemeenten en de Drechtsteden gaat met de auto naar het werk. 55% van deze groep woont op minder dan 15 kilometer van zijn/haar werk en 32% zelfs op...
Sinds enkele maanden rijdt er tussen de bedrijventerreinen ‘Groote Lindt’ en ‘De Geer’ en het NS-station in Zwijndrecht een pendelbus. Werknemers van de bedrijventerreinen kunnen zo sneller hun aansluiting op het openbaar vervoer bereiken.
Provincies, gemeenten en Rijk vragen weggebruikers om ideeën voor betere doorstroming Hellegatsplein. Het samenvoegen van het verkeer van de A29 en de A59 naar 1 rijstrook zorgt regelmatig voor een slechte doorstroming van het verkeer op het Hellegatsplein. Provincies, gemeenten...
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf op woensdag 16 januari in Dordrecht het officiële startsein voor de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16 en de N3 bij Dordrecht. Met dit project verbetert de doorstroming en veiligheid...