Transport & Logistiek

Viaductliggers ingehesen voor nieuwe aansluiting N3/N214 op A15

1318

Voor de nieuwe aansluiting van de N3 en N214 op de A15 zijn het afgelopen weekend de liggers ingehesen voor twee viaducten over de Sophiaspoortunnel. Zaterdag 18 juli vanaf 5.30 uur hees aannemer Strukton de eerste 60 ton zware, 35 meter lange ligger op de eerder gebouwde landhoofden voor het eerste viaduct. Dit gebeurde met twee zware hijskranen, van 700 en 500 ton, aan beide zijden van de spoortunnel. Rond 18.00 uur ’s avonds was de megaklus geklaard en lag de laatste van de in totaal 23 liggers op zijn plaats. Hierna worden de viaducten afgebouwd en maakt Strukton de aansluitingen op de nieuwe toe- en afrit.

Nieuwe aansluiting A15 op N3/N214

Het vele verkeer op de aansluiting van de A15 op de N3 en N214 zorgt voor lange files in de spits. Rijkswaterstaat past daarom deze aansluiting aan. In de nieuwe situatie worden de beide hoofdstromen van elkaar gescheiden, zodat het verkeer gelijktijdig kan worden afgewikkeld. Verkeer dat vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 rijdt richting Papendrecht/Dordrecht wordt gescheiden van het verkeer dat vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15 rijdt, richting Rotterdam. Hierdoor verbetert zowel de verkeersafwikkeling in de regio als de doorstroming op de A15.De huidige toe- en afrit aan de noordzijde van de A15 wordt aangepast. De twee viaducten over de spoortunnel zijn onderdeel van deze aanpassing. Daarnaast wordt de rotonde op de N214 vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Ook worden de drie carpoollocaties samengevoegd tot één grote carpoollocatie met 160 plaatsen aan de Parallelweg.

Sophiaspoortunnel

De Sophiaspoortunnel is onderdeel van de Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Belangrijke voorwaarde was dat de werkzaamheden aan de aansluiting geen effect hadden op de spoortunnel. Door de aanleg van de viaducten mocht de grond niet verzakken omdat dit de ligging van de tunnel beïnvloedt. In de berekeningen voor het ontwerp van de viaducten is hier uitgebreid rekening mee gehouden en aandacht aan besteed.

Bereikbaarheid Drechtsteden

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16, en de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Recent heeft het ministerie van IenW ook een verkenning gestart naar verbetering van de doorstroming op het aansluitende deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de komende jaren een forse opgave om oudere bruggen, viaducten, sluizen en tunnels te vervangen of te renoveren. De renovatie van o.a. de Wantijbrug, de Merwedebrug bij Papendrecht en het groot onderhoud van de N3 zijn onderdeel hiervan.