Transport & Logistiek

Miljoeneninvestering in bereikbaarheid Hoeksche Waard

1059

Provincie Zuid-Holland

De komende jaren wordt zo’n 25 miljoen euro geïnvesteerd om de Hoeksche Waard bereikbaar te houden. De gemeente Hoeksche Waard, het waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland hebben hierover afspraken gemaakt. Het geld wordt ingezet om de overlast voor weggebruikers tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel te beperken en is ook om de regio voor de toekomst bereikbaar te houden.

Vorig jaar mei stemde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in met een plan om de Hoeksche Waard tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel bereikbaar te houden. Het budget van 15 miljoen euro wordt onder meer gebruikt om de Tweede Heinenoordtunnel die nu voor landbouwverkeer is, geschikt te maken voor lijnbussen. Daarnaast worden bedrijven geholpen om thuiswerken te stimuleren of hun medewerkers op een andere manier te laten reizen. Ook worden werknemers verleid te fietsen door 1500 extra parkeerplekken voor hen te maken. Een uitbreiding van lijndiensten van Connexxion moet er voor zorgen dat meer mensen met het openbaar vervoer reizen.

De Heinenoordtunnel is een belangrijke schakel in de A29 tussen Rotterdam en de Hoeksche Waard, de Zuid-Hollandse eilanden, de Randstad en Antwerpen. Voor de renovatie gaat de tunnel in 2023 en 2024 verschillende keren dicht. De impact hiervan voor de omgeving is zo groot dat er bovenop de 15 miljoen euro, nu 10 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. De minister heeft een kleine 4 miljoen euro gereserveerd, de andere partijen zo’n 6 miljoen.

“We hebben met Rijkswaterstaat, de minister, maar natuurlijk ook met de gemeente en het waterschap goede afspraken gemaakt om te zorgen dat de Hoeksche Waard bereikbaar blijft in die periode van dat onderhoud. Want vrachtauto’s, auto’s, fietsers, en natuurlijk ook het openbaar vervoer moeten wel goed op hun bestemming kunnen blijven komen”, vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland.

Extra geld voor permanente aanpassingen

De 10 miljoen extra wordt onder meer gebruikt voor allerlei aanpassingen in en rond de N217. Zo wordt de rotonde (Maasdamseweg) in ’s-Gravendeel veranderd. Op de kruising N217 – aansluiting Polderweg komen verkeerslichten, de kruising bij Recreatieoord Binnenmaas wordt aangepast. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid, zoals bij P+R Numansdorp en de aanleg P+R busstation Heinenoord/Reedijk. Een onderzoek volgt er naar het verbeteren van de bus- en treindiensten vanuit Brabant naar Rotterdam, zodat er minder overgestapt hoeft te worden.

Het extra budget is ook voor permanente extra parkeerplaatsen voor de fiets. Tussen de kruising Reedijk/Blaaksedijk en de Tweede Heinenoordtunnel wordt versneld een vrij liggend fietspad aangelegd. Van de Reedijk naar busstation Heinenoord komt een fietsoversteek. Onderzoek wordt er gedaan naar de aanleg van een parallelweg voor agrarisch verkeer langs de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel.