Partnernieuws

Hoge opkomst Congres duurzame mobiliteit van Port of BUSINESS

441
Hoge opkomst Congres duurzame mobiliteit van Port of BUSINESS

Duurzame mobiliteit. Een thema dat ons allemaal raakt. Daarom vond op 9 mei 2019 in het inspirerende Pompgebouw de Esch het interactieve congres over duurzame mobiliteit plaats. Het drukbezochte congres werd georganiseerd door Port of BUSINESS in samenwerking met hoofdpartner De Verkeersonderneming en andere partners zoals Albeda, ING Bank, RET, Rotterdam The Hague Airport, CT-AV en Samen Bereikbaar.

Maar liefst 180 aanwezigen luisterden naar interessante interviews, discussies en inzichten over onder andere de fileproblematiek in de regio, de ‘first-’ en ‘last mile’ met betrekking tot het woon- en werkverkeer en de consequenties van het almaar toenemende autoverkeer voor zowel het milieu als de economie. Ruud Vat, voorzitter Mobiliteit & Bereikbaarheid VNO-NCW West regio Rotterdam en tevens bestuurder bij TLN ging in op de kansen en bedreigingen die hij ziet op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarbij haalde hij het gemis van een goede verbinding vanuit de regio naar de Maasvlakte aan. Maurice Unck, algemeen directeur RET, vertelde over de mooie ontwikkelingen van de RET zoals de E Lijn en Mobility as a service, alsook dat de RET zo adequaat mogelijk probeert in te spelen op de enorme groei van mobiliteit en in het bijzonder het gebruik van openbaar vervoer. Na het inspirerende verhaal van beide heren was het podium voor vier dames van Wheelsnetwork.nl. Zij stelden dat er meer vrouwen betrokken moeten worden om de diversiteit van het debat over mobiliteit te bevorderen.

Arno Bonte, wethouder van Rotterdam gaat voor een schone lucht, minder afval en schone energie. De uitdaging wat hem betreft is; hoe gaan wij de komende jaren de verschuiving maken naar ander vormen van energie en gebruik van mobiliteit. En ook mobiliteit aangedreven door andere vormen van energie. Bonte: “Het zal een andere inrichting van onze samenleving betekenen, een andere manier van inrichting van ons dagelijks leven. Echter op zo’n manier dat het voor iedereen leuker en mooier wordt. We gaan de energietransitie benutten voor meer bedrijvigheid, voor meer werkgelegenheid, maar uiteindelijk ook voor een mooiere stad.” Hij riep daarbij ondernemers in de zaal op om de ideeën die ze daarbij hebben te delen. Wat volgde was een panelgesprek met de deelnemers Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming, Desirée Breedveld, commercieel directeur bij Rotterdam The Hague Airport, Bastiaan Verhoef, directeur groot zakelijk, Sector Banker Transport & Logistiek Zuid-West Nederland bij ING Bank, Maurice Unck, directeur RET en Ron Kooren, bestuursvoorzitter Albeda.

Nadat de stellingen aan bod kwamen en er vragen uit de zaal werden gesteld aan de panelleden was er na afloop van het congres gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar van gedachten te wisselen. Aan het einde van het congres concludeerden de meeste aanwezigen dat duurzaamheid in mobiliteit een absolute noodzaak is. Bewustwording over het gebruik, bezit en beschikbaar stellen van vervoermiddelen is van groot belang. Hierbij is samenwerking een must. Dit vatte Maurice Unck als volgt samen: “Laten we gezamenlijk naar oplossingen zoeken, het thema leeft dat is wel duidelijk. Het gaat er nu vooral om dat we het met elkaar doen.”