Partnernieuws

Meldplicht 1 juli 2019 reeds in zicht

245

In 2013 is het zogeheten Energieakkoord Duurzame Groei getekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd met oog op verduurzaming op het gebied van energie. Om de vastgelegde doelstellingen van dit akkoord binnen de beoogde termijn te behalen heeft de overheid ervoor gekozen extra maatregelen te nemen. Eén van de belangrijkste daarvan is de informatieplicht energiebesparing. Deze is sinds 1 januari 2019 van kracht en moet vóór 1 juli 2019 ingevuld zijn!
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft per branche lijsten met besparingen beschikbaar gesteld die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Deze maatregelen zijn verplicht voor ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. Zij moeten op de website van de RVO melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen in hun pand. Kijk hier voor meer informatie. Energiebesparende maatregelen die u via MAIN kunt krijgen zijn o.a. mijnMAINEnergiescopeLaadstations en MAINmeters. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Fabian Roos (06-2171 1010) of Ger Top (06-2902 2244).  

Dit artikel is partnernieuws en is geschreven door Fabian Roos van MAIN Energie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here