Partnernieuws

Rotterdammers werken aan de toekomst

215

Leerwerkakkoorden zorgen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt

Het Rotterdamse Leerwerkakkoord is een antwoord op de maatschappelijke veranderingen zoals de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering. Hierdoor zal de arbeidsmarkt veranderen en ontstaan nieuwe banen en beroepen. Tegelijkertijd zijn er nog een behoorlijk aantal Rotterdammers die langs de zijlijn staan. De overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven bundelen hun krachten om verandering te brengen in deze mismatch. Met als voornaamste doel: meer Rotterdammers aan het werk krijgen én houden. We spreken Aad van Pelt, strategisch arbeidsmarktadviseur en Jakolien van der Poel, projectleider van de Skills Navigator, beiden werkzaam bij de gemeente Rotterdam, over de ontwikkelingen.

Van Pelt is vanuit de afdeling Werk & Inkomen van de Gemeente Rotterdam betrokken bij het Rotterdamse Leerwerkakkoord. We vragen hem allereerst naar de totstandkoming. Van Pelt: “Tijdens de coalitieonderhandelingen voor het Rotterdamse Stadsbestuur vorig jaar zette Wethouder Moti in op het vergroten van de kansen van Rotterdammers op werk. Hij bracht een aantal relevante organisaties bij elkaar om met hem mee te denken, wat het ontstaan van het Rotterdamse Leerwerkakkoord betekende. ”Een van de belangrijkste aandachtspunten was de geconstateerde mismatch tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Van Pelt: “Het opleidings- en arbeidspotentieel van de Rotterdammers bleek onvoldoende aan te sluiten op de verwachte economische groei en werkgelegenheid. Dat gaat middels het akkoord veranderen.”

Sectorakkoorden

Het Rotterdamse Leerwerkakkoord, gelanceerd op 5 februari jongstleden, richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. Op deze manier wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen. “Naast het overkoepelende Rotterdamse Leerwerkakkoord zijn er ook sectorakkoorden,” vertelt Van Pelt. “Hierin maken de betrokken partijen per bedrijfssector afspraken over scholing en begeleiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden. De sectoren ‘Haven en Logistiek’ en ‘MKB’ zijn inmiddels al gestart met hun activiteiten.”

Talrijke initiatieven

Van Pelt is vanuit zijn functie specifiek betrokken bij het Leerwerkakkoord Haven. Hij vertelt: “Voor dit akkoord is een coalitie gevormd met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs (vertegenwoordiger van ongeveer 700 bedrijven in de haven) en het Scheepvaart en Transport College (STC). We bespreken tweewekelijks de voortgang van een groot aantal activiteiten die we hebben gedefinieerd op basis van de drie pijlers. Er lopen al veel initiatieven zoals de ‘Carrière Startgaranties’ voor 1000 leerlingen die na afloop van hun opleiding Logistiek, Maintenance of Operator gegarandeerd zijn van een baan in de Rotterdamse Haven, de STC-opleiding (op het laagste niveau) ‘Entree tot de Haven’ en de inzet van mensen uit de praktijk als docent.

“Op deze manier komen de jongeren en bedrijven met elkaar in gesprek over een reguliere baan, een leerbaan of stageplek”

Ken je talent

Een groot project dat op stapel staat is de Skills Navigator Bootcamp, een project waar Jakolien van der Poel alle in’s en out’s van kent. Ze vertelt: “Die mismatch in de haven was al eer- der geconstateerd. Daarom hebben we 2,5 jaar geleden een subsidie aangevraagd via Interreg. Dit deden we met partijen uit diverse havengebieden in Nederland en België. We hebben hiermee onder andere de Skills Navigator Bootcamp opgezet. Tijdens een interactieve workshop gaan jongeren eerst ontdek- ken wat hun skills zijn middels de Talentenscan. Zo komen ze te weten: Waar ben ik goed in? Wat geeft en wat kost mij energie? Aan het eind van de dag horen ze bij welke havenfuncties hun profiel het beste past. Het gaat hier overigens om functies op niveau 1 en 2 van het MBO onderwijs. Op basis van die uit- komst nemen we mensen mee de Haven in voor de Haven Experience.”

Haven Experience & speed-meet

Deze Haven Experience is een ervaring voor het leven. Van der Poel: “We laten de jongeren in 1 dag aan den lijve kennismaken met passende functies. Dat betekent dus zelf heftruck rijden of steigers beklimmen. Jongeren die hierna nog steeds verder willen, bieden we praktijkgerichte opleidingen aan . Tijdens deze opleidingen, van twee tot zes weken, halen ze bijvoorbeeld een veiligheids- of heftruckcertificaat. Zodat hun skills nog beter aansluiten op de (toekomstige) banen. Na de opleidingen organiseren we met de samenwerkende partners een speed-meet. Op deze manier komen de jongeren en bedrijven met elkaar in gesprek over een reguliere baan, een leerbaan of stageplek.” Van Pelt vult aan: “Er zijn bedrijven die zo geloven in de bootcamp, dat ze aan het eind van het traject gegarandeerd mensen in dienst nemen. Dat is overigens niet alleen charitatief. Zo’n bedrijf weet heel goed dat er krapte is op de arbeidsmarkt en op een andere manier mensen moet gaan werven. Ik juich deze ontwikkeling toe. Hulde aan die bedrijven die op deze manier omdenken.”

Plek voor iedereen

De aanmeldingen voor de Talentenscan & Have Experience lopen goed. Van der Poel hoopt binnenkort met 60 jongeren de haven in te gaan. Hoe wordt de doelgroep eigenlijk geactiveerd?

“We hebben collega’s die scholen bezoeken en we hebben veel contacten bij jongerenorganisaties die mensen erop wijzen”, legt Van der Poel uit. Na de vakantie starten we nog een campagne om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Er is plek voor iedereen die aan het werk wil in de haven.”