Partnernieuws

Samenwerking, duidelijkheid en mediation

204

De werking van mediation met voorbeelden uit de praktijk.

Samenwerken en uittreden

Dagelijks worden er samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Bijvoorbeeld privé via een huwelijk of zakelijk via een vennootschap. Het is belangrijk dat de afspraken daarover goed en duidelijk worden vastgelegd. Dat kan zijn in huwelijkse voorwaarden, een vennootschapscontract, aandeelhoudersovereenkomst, arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst. Ook aanpassingen in de afspraken moeten worden vastgelegd. Contracten zijn niet alleen nuttig tijdens de samenwerking, maar ook (of juist) bij het eventueel beëindigen daarvan.

Voorbeeld: 4 studenten starten een ICT bedrijf. Bij aanvang werd een vennootschapscontract overeengekomen, dat echter niet werd aangepast aan de ontwikkelingen van het bedrijf. Naast zijn algemene ICT werkzaamheden ontwikkelde één vennoot een computerspel. Dit bleek een groot financieel succes te zijn. Mede daardoor ontstonden er discussies met betrekking tot de winstverdeling en begonnen de toekomstvisies uit elkaar te lopen. De bewuste vennoot wilde na de diverse ‘discussies’ uittreden en zich toeleggen op de spelindustrie. Men kwam zelf niet uit de splitsing, waaronder waardeverdeling en de toekomstige inkomsten van het al ontwikkelde spel. Via mediation is een maatwerk splitsing overeengekomen.

Duidelijkheid en redelijkheid

Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer beiden weten wat de verwachtingen en afspraken zijn. Vooraf, maar ook tijdens de dienstverlening. Het vastleggen in een overeenkomst is de basis. Maar de contractuele onderdelen moeten voor beide partijen wel duidelijk en redelijk zijn. Vaak zie je dat er vooraf veel aandacht wordt besteed aan het maken en vastleggen van specifieke afspraken, maar dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan daaraan gekoppelde algemene voorwaarden.

Voorbeeld: Een particulier wilde zijn huis verbouwen en schakelde een architect in. Op basis van het goedgekeurde ontwerp werden diverse offertes aangevraagd. De particulier en gekozen aannemer tekenden ten slotte een contract. Naderhand bleken in de algemene voorwaarden van het aanneemcontract eenzijdig opgestelde clausules te staan. Tijdens de bouw werden een aantal zaken gewijzigd. Deels op verzoek van de particulier, deels op basis van het advies van de bouwer. Bij oplevering kwamen klachten over de oplevering en kosten. Partijen gingen naar de rechter, maar zijn er samen met de mediator uitgekomen.

Leo Vuijst RA
MfN-registermediator bij BSP-Mediation