Water & Maritiem

thyssenkrupp Steel, HKM en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken opzetten waterstofketens

1261

De Duitse staalbedrijven thyssenkrupp Steel en HKM, en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid om internationale toeleveringsketens voor waterstof op te zetten. Tijdens hun transitie naar klimaatneutrale staalproductie hebben thyssenkrupp Steel en HKM steeds meer waterstof nodig om staal te produceren zonder hierbij steenkool te gebruiken. Al decennia importeren beide bedrijven steenkool, ijzererts en andere grondstoffen via hun eigen terminal in Rotterdam, waarvandaan het via duwbakken en per spoor verder wordt getransporteerd naar hun hoogovens in Duisburg.

Samen willen de partijen de mogelijkheden verkennen om waterstof te importeren via Rotterdam, evenals de mogelijke aanleg van leidingen tussen Rotterdam en de staalfabrieken van thyssenkrupp Steel en HKM in Duisburg. De samenwerking kan fungeren als kader voor andere initiatieven en is erop gericht bestaande initiatieven en projecten waarbij de partners betrokken zijn te ondersteunen.

Havenbedrijf Rotterdam doet al onderzoek naar de mogelijkheden om waterstof te importeren uit een groot aantal landen en regio’s wereldwijd. Groene waterstof is een duurzaam alternatief voor steenkool, olie en aardgas. De import van grote hoeveelheden waterstof is nodig als Europa en Duitsland de CO2-uitstoot willen verminderen en in 2050 klimaatneutraal willen zijn, en tegelijkertijd een sterke industriële basis willen behouden. Rotterdam is tevens bezig met het opzetten van een systeem voor transport en opslag van CO2, Porthos genoemd, dat ook wordt overwogen als opslaglocatie voor CO2 voor de productie van blauwe waterstof via het ‘H2morrow steel’-project, waarbij thyssenkrupp Steel tevens een partner is.

De drie partners zijn het erover eens dat nieuwe, grensoverschrijdende infrastructuur nodig is om de energietransitie te ondersteunen. Er is met name behoefte aan extra pijpleidingen. Een concrete en aanzienlijke vraag naar waterstof vanuit de staalindustrie als alternatief voor steenkool, en de mogelijkheid om CO2 op te slaan, kunnen fungeren als stimulans voor het verwezenlijken van deze infrastructuur. De samenwerking tussen Rotterdam als de grootste haven van Europa en Duisburg als staalhoofdstad van Europa kan een signaaleffect hebben voor het opzetten van toeleveringsketens voor de energietransitie, en zo bijdragen aan een belangrijk duurzaam Europees industrie- en logistiekcluster.

Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) is gevestigd in het zuiden van Duisburg en is een dochteronderneming van thyssenkrupp Steel Europe AG, Salzgitter Mannesmann GmbH en Vallourec Tubes S.A.S. HKM heeft 3.000 werknemers, produceert jaarlijks circa vier tot vijf miljoen ton staal en heeft een aandeel van 12% in de staalproductie in Duitsland. De nadruk ligt op de productie van brammen en ronde staven, die binnen de moederbedrijven verder worden verwerkt.

thyssenkrupp Steel Europe

thyssenkrupp Steel Europe is een van ’s wereld toonaangevende leveranciers van platte koolstofstalen producten. Het bedrijf met circa 27.000 werknemers levert staalproducten van hoge kwaliteit voor innovatieve en veeleisende toepassingen in een breed scala aan bran-ches. Klantspecifieke materiaaloplossingen en -diensten op staalgebied vullen het dienstenaanbod aan. Met een jaarlijks productievolume van circa 11 miljoen ton ruwe staal is thyssenkrupp Steel de grootste producent van platte staalproducten in Duitsland.

Havenbedrijf Rotterdam

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf kan en wil impact maken en richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en zij is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.

Havengebied

12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km. Werkgelegenheid: (direct en indirect) 385.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Goederenoverslag: ca. 440 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en ca 100.000 binnenvaartschepen per jaar. Toegevoegde waarde: (direct en indirect) €45,6 miljard, 6,2% van het BBP.