Partnernieuws

We moeten nu doorzetten!

789

Column De Verkeersonderneming |Roger Demkes

En dan bedoel ik natuurlijk in de eerste plaats dat we de coronamaatregelen moeten volhouden, hoe moeilijk soms ook. Sommige ondernemers hebben het erg zwaar en ook niet alle medewerkers vinden het thuiswerken momenteel een pretje. Laten we hopen met z’n allen dat er licht aan het eind van de tunnel schijnt en dat we elkaar ergens in 2021 weer ‘gewoon’ mogen zien. Maar ik bedoel met volhouden ook nog iets anders, namelijk het thuiswerken aan de taken waar dat voor kan. Ook als we Covid-19 zo goed en kwaad als het kan onder controle hebben. In de zomer van 2020, toen de maatregelen werden versoepeld, bleek hoe groot de behoefte bij veel werknemers was om naar het werk te gaan. De drukte op de wegen nam toe en de filemeldingen ’s ochtends en ’s avonds deden hun herintrede. Gelukkig denken steeds meer bedrijven na hoe ze de lessen van het afgelopen jaar kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een nieuw arbeidsmodel. Een dat meer is ingesteld op hybride: soms thuis en soms op kantoor, afhankelijk van de aard van het werk, de afspraken en behoeften van de betreffende medewerker. Er komen ook verkiezingen aan en als De Verkeersonderneming hopen we dat er de komende jaren aandacht is voor mobiliteit, bereikbaarheid en het voldoende faciliteren van flexibele vergoedingen voor thuiswerken versus naar de werkplek reizen. Uit gesprekken met een aantal ondernemers blijkt dat velen verbaasd zijn dat de productiviteit bij het thuiswerken gelijk is of zelfs hoger ligt. Als een hybride werkmodel, waarbij uw medewerker soms thuis werkt en soms op de werklocatie, de productiviteit verhoogt én het scheelt u kantoorruimte; wat kan er dan op tegen zijn om daar het gesprek over aan te gaan?

Wilt u een gesprek met een van onze specialisten over thuiswerken in uw organisatie? Mail dan naar info@verkeersonderneming.nl.