Partnernieuws

Beperking looptijd 30%-regeling vanaf 2019

818

De maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2019  beperkt van maximaal acht naar maximaal vijf jaar. De mogelijkheid om de keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht toe te passen en de mogelijkheid om de daadwerkelijke extraterritoriale kosten gericht vrijgesteld te vergoeden, worden ook beperkt tot maximaal vijf jaar.

In het Regeerakkoord 2017 was al aangekondigd dat de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers beperkt zal worden van acht naar vijf jaar. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de beperking van de maximale looptijd van de 30%-regeling bevestigd in het Belastingplan 2019, welke traditiegetrouw op Prinsjesdag, 18 september 2018, bekend zal worden gemaakt. Deze wetswijziging heeft ook betrekking op bestaande gevallen.

Werknemers die recht hebben op de 30%-regeling zijn onlangs schriftelijk door de Belastingdienst op de hoogte gesteld van het feit dat de duur van de 30%-regeling zal worden verkort. In geval van vragen worden zij in de brief doorverwezen naar hun werkgever.

Bestaande en nieuwe gevallen

Hoewel de nieuwe wetgeving nog moet worden gepresenteerd en aangenomen, wordt verwacht dat de beperking van de maximale looptijd ook van toepassing zal zijn op werknemers die al van de 30%-regeling gebruik maken. Dit resulteert in een verkorting van drie jaar voor nieuwe en bestaande gevallen. Voor werknemers aan wie de 30%-regeling is toegekend met een einddatum van 31 december 2021 (of eerder) zal deze met ingang van 1 januari 2019 onmiddellijk eindigen.

Gevolgen van het eindigen van de 30%-regeling

Afhankelijk van de bepalingen in individuele arbeidsovereenkomst, zal de verkorting van de maximale looptijd een aanzienlijke invloed hebben op het netto inkomen van werknemer of de bruto loonkosten van de werkgever. In beide gevallen kunnen de werkgeverslasten toenemen en zal de werknemer te maken krijgen met een ‘volledige’ inkomstenbelastingplicht, zonder de keuzemogelijkheid te hebben voor het zijn van partiële buitenlandse belastingplichtige. Bovendien zal in gevallen waarin de werkgever heeft toegezegd de internationale schoolkosten van de kinderen van de werknemer te vergoeden, deze vergoeding niet langer belastingvrij zijn.

Beoordeel arbeidsovereenkomsten

Gezien de impact van de te verwachten wijziging op het inkomen en de fiscale status van uw werknemer, is het belangrijk proactief te beoordelen of de individuele arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden dienen te worden aangepast. Zo vermijdt u discussie en onaangename verrassingen wanneer 30%-regeling bij één van uw werknemers ten einde loopt.

Aanbevelingen

Voor bestaande gevallen wordt geen overgangsrecht verwacht. Hierover wordt nog druk gediscussieerd, en werkgevers en belastingadviseurs kijken uit naar de presentatie van de definitieve plannen op Prinsjesdag. In afwachting van de verwachte wetswijziging raden wij werkgevers en werknemers sterk aan om de gevolgen in kaart te brengen en zo nodig vóór het einde van het jaar actie te ondernemen.

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met specialist loonheffingen Johan Flohr of belastingadviseur Thom Gunn.