Home Technische Innovatie

Technische Innovatie

Provincie Zuid-Holland Afgelopen jaar investeerde de provincie €9,6 miljoen in innovatieve, samenwerkende mkb’ers. Zoals een nieuw type CO2 vrije oven, slimme oplossingen voor quantum-computers en voor innovatief wegen- en bruggenonderhoud. De provincie...
De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de...
Het bedrijf Machinnova BV uit Dordrecht heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB- katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering om een prototype te ontwikkelen van een ent-robot die het proces van plantveredeling in de tuinbouwsector automatiseert.
Rotterdam Topsport Japanse BMW’s... Die bestaan wél en ze rijden in Rotterdam. Nou ja, hun dak is bestickerd met de wit-rode vlag en Japanners in de stad reageren dolenthousiast als ze...
Het vakgebied ICT is voor mij het meest ongrijpbaar. Allerlei, veelal Engelse termen vliegen me om de oren, wat gisteren nieuw was, is vandaag al bijna weer achterhaald en er gebeurt tegenwoordig van alles ‘in de lucht’,...
Fieldlab RAMLAB, onderdeel van Havenbedrijf Rotterdam, ontvangt samen met haar consortium €10 miljoen euro Europese financiering voor grootschalige doorontwikkeling en toepassing van 3D-metaalprinten met lastechnologie. Stimulering van deze zogenoemde WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing)-technologie pakt RAMLAB samen...
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen zo snel mogelijk een heraanbesteding doen van het Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden (PoW). Een nieuw Programma van Eisen en bestek zal hiertoe op 19 november a.s. worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten...
Rotterdam gaat internationale bedrijven aantrekken die bijdragen aan ‘goede’ en ‘groene’ groei van de economie en het vestigingsklimaat van Rotterdam. Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, InnovationQuarter en het Havenbedrijf (Port of Rotterdam) zetten in hun gezamenlijke visie in...
Het succesvolle innovatieprogramma SMITZH (Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland) krijgt een vervolg. De provincie investeert €5,2 miljoen in de derde fase van het programma waarmee bedrijven worden geholpen hun productieproces te digitaliseren, automatiseren of te robotiseren.
Het bedrijf Batteryspray uit Dordrecht heeft een bijdrage van € 15.000,- ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het snelgroeiende bedrijf gebruikt deze cofinanciering voor een haalbaarheidsonderzoek naar een innovatieve methode om asbest te verwijderen uit woningen. Deze voor mens en milieu...