Partnernieuws

Communiceren met de klant

238
Hans Klaasse

In een wereld die steeds meer belang hecht aan gezond en eerlijk voedsel staat de Agri & Food sector in het middelpunt van de belangstelling. Wie heeft het vandaag de dag niet over duurzaam ondernemen, het beperken van de CO2 uitstoot en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen? De klant is kritisch en stelt eisen. Steeds vaker horen we over ketensamenwerking en het tegengaan van verspilling in de voedselproductie. Streekproducten zijn om die reden in. De consument wil extra betalen als de herkomst duidelijk is. Kwaliteit speelt een steeds belangrijker rol. Alles voor elkaar dus? Nee, was het maar waar. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar afgestemd worden. Informatie-uitwisseling, kennisdeling en samenwerking moet tezamen met digitalisering zorgen voor een betere afstemming tussen duurzaamheid en de behoefte van de eindgebruiker.

Waarom zijn regionale producten zo in trek? De consument is uit op beleving. Iets wat uit de eigen omgeving komt. Het is te herleiden. Men weet over het algemeen wie de producent is. Vaak kent men de boer bij naam en toenaam. Dat resulteert in vertrouwen en het geeft een andere smaak- en kwaliteit beleving. Eigenlijk zou dit in heel de Agri & Food sector zo door de klant moeten worden ervaren. Kan dat? Ja, ik denk dat door goede communicatie met de consument een extra dimensie aan het product kan worden toegevoegd. Persoonlijker en meer gericht op de behoefte van de klant. Hierbij is het open en eerlijk zijn over de herkomst van het product een belangrijke voorwaarde. Dat vraagt om het aangaan van verbindingen met deelnemers uit de voedselketen en het inzetten op partnership.

Ook binnen de Agri & Food sector gaat het dus om beleving. Communiceren met de klant. Weten wie de klant is. Voldoen aan de behoefte en de wens van de klant. Moeilijk? Nee, volgens mij is het een kwestie van inzetten op smart communicatie. Niet meer met hagel schieten maar met scherp. Tenzij u handelaar bent in wild en gevogelte!

Hans Klaasse
Directeur Strategie & Organisatie bij HJ Media Groep