Partnernieuws

De coronareserve ook te gebruiken bij beleggingsverliezen?

798

Column Verstegen

Het was al als coronamaatregel bekend gemaakt, maar op Prinsjesdag is voorgesteld wettelijk vast te leggen dat de fiscale coronareserve mag worden gevormd. En als bij zoveel fiscale regels lijkt dit voordeeltje eenvoudig toe te passen. Maar is dat ook echt zo?

De coronareserve is een maatregel voor ondernemers die vennootschapsbelasting moeten betalen. Zij kunnen een verlies dat zij verwachten in 2020 als gevolg van de huidige crisis in mindering brengen op de winst die zij hebben behaald in 2019. Dit zou via de normale verliesverrekening ook kunnen, maar dan moet een ondernemer wel wachten op de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2020. En die kan zomaar pas in 2024 worden opgelegd. De mogelijkheid zorgt dus op korte termijn voor meer liquiditeit omdat de vennootschapsbelasting 2019 niet voldaan hoeft te worden.Eén van de voorwaarden die de regering stelt is dat het verlies zogenoemd corona-gerelateerd moet zijn.

Voor de hand liggende voorbeelden zijn:
– extra gemaakte kosten vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen,
– waardevermindering van materiële vaste activa (bijvoorbeeld grond, gebouwen, machines) door de coronamaatregelen, en
– waardevermindering van vlottende activa (bijvoorbeeld voorraad, vorderingen, beleg-gingen) door de coronamaatregelen.

Een verlies kan ook ontstaan doordat aandelen in bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen minder waard zijn geworden. Is dat dan ook een corona-gerelateerd verlies? De voorgestelde wet-tekst is op dit punt niet duidelijk, maar beperkt de mogelijkheid om in zulke gevallen een coronareserve te vormen niet. Dit zou zonder een duidelijke afbakening zomaar tot de nodige discussie met inspecteurs kunnen leiden die de wet net iets anders uitleggen als de belastingplichtigen en hun adviseurs.

Nu draait het bij fiscale standpunten om een zogenoemd pleitbaar standpunt. Hiervan is sprake indien de belastingplichtige een (achteraf gezien) onjuist standpunt heeft ingenomen waarvoor voldoende sterke argumenten zijn aan te voeren. Hierbij kan worden verwezen naar stukken die in de fiscale literatuur zijn opgenomen. Nu wil ik niet zeggen dat mijn columns het toppunt van fiscale literatuur zijn, maar u kunt er wel naar verwijzen als u een discussie krijgt met de Belastingdienst over beleggingsverliezen en de coronareserve.

Een B.V. drijft volgens de vennootschapsbelasting een onderneming met haar hele vermogen. Het is derhalve niet relevant hoe de winst van een B.V. is ontstaan en door welk bedrijfsmiddel of vermogensbestanddeel. Het feit dat een B.V. winst maakt is voor de Belastingdienst voldoende om een deel op te eisen. Als een B.V. belegt in bijvoorbeeld aandelen en deze aandelen zijn min-der waard geworden tijdens de coronacrisis, dan is het verlies corona-gerelateerd. En dan zijn we waar we wezen willen. Het verlies dat u in 2020 verwacht uit beleggingen, kunt u toevoegen aan de coronareserve en verrekenen met winsten uit 2019. En als de beleggingen dan ooit weer de waarde van 1 januari 2020 hebben, dan betaalt u gewoon weer de belasting die u eerder heeft teruggekregen. Kortom: de coronareserve is op zijn minst het overwegen waard.