Partnernieuws

De toenemende impact van ICT op uw bedrijf

207
Corné Verwaal

Het cruciale verschil tussen de ICT van vandaag en de ICT van 10 of 20 jaar geleden is de mate waarin technologie wordt toegepast om de strategische doelen van een bedrijf te bereiken. De rol van ICT in de ontwikkeling en uitvoering van een bedrijfsstrategie is enorm gegroeid in dit tijdperk van digitale transformatie. Veel Nederlandse bedrijven beseffen dat ze moeten veranderen om de komende jaren relevant te blijven. Welke veranderingen kunnen hierbij helpen?

Ontwikkel een ICT-Roadmap

Een ICT-plan is niet langer een opsomming van de financiële investeringen die nodig zijn, of een lijst van technologieën die moeten worden geïmplementeerd. Het is meer een assessment van de veranderingen die nodig zijn om de bedrijfsdoelen te behalen.

Uiteindelijk wordt er veel gewonnen door de nodige inspanningen te stoppen in het ontwikkelen van een doordacht strategisch ICT-plan, zelfs als het sterk verandert bij een latere evaluatie. Het ontwikkelproces van de strategie is net zo belangrijk dan de strategie zelf. Het dwingt na te denken over de impact van digitalisering op de langere termijn door een aantal relevante vragen te beantwoorden.

Van beheer naar regie

In vergelijking tot traditionele ICT-beheerafdelingen zijn er voor hedendaagse ICT-afdelingen andere vaardigheden vereist. Een mentaliteit die meer op organisatieontwikkeling en verandering is gericht. Traditionele ICT-beheerafdelingen zijn vaak veel tijd kwijt aan alles draaiende houden, terwijl ze bezig zouden moeten zijn met het leveren van nieuwe passende technologische oplossingen.

Door het uitbesteden van specialistische ICT-taken, komt er ruimte vrij in het ICT-team om diepgaande kennis te verwerven van de bedrijfsprocessen en de behoeften van eindgebruikers. Er komt meer focus op de beschikbaarheid van ICT-diensten & functionaliteiten en min- der op het gecontroleerd zelf beheren van de onderliggende informatiesystemen en technische infrastructuur. Door een dergelijke verandering van focus ontstaat een ICT-regieorganisatie dat verantwoordelijk is voor de afstemming van vraag en aanbod binnen de kaders van het beleid en strategie van de organisatie.

Nieuwe processen, producten en/of klantervaringen

Digitalisering biedt mogelijkheden om contactpunten met relaties te verbeteren via onlineservices en apps, maar kan ook de waarde van producten of diensten verbeteren door het faciliteren van aanvullende informatie. Alles bij elkaar genomen veranderingen die uw organisatie verder helpen in deze digitale wereld.

Past uw ICT-Roadmap en -beleid bij de kansen en uitdagingen die op uw pad komen? Zijn uw ICT-regie en ICT-besturing helder en effectief? Wij wisselen graag met u van gedachten.

Corné Verwaal
Bedrijfsconsultant bij Aspect ICT