Overig

Discipline

4674

Wat ondernemers van sporters kunnen leren

Wat is de kracht van discipline en doorzettingsvermogen? In de praktijk is dat niet altijd direct zichtbaar. Ik ken mensen die zeer gedisciplineerd zijn maar nauwelijks effect weten te scoren door hun nauwgezetheid. Ze blijven hangen in hun eigen drang naar perfectie en kijken teveel naar de korte-termijneffecten. Discipline om zichzelf te bewijzen. Doorzetters zijn er namelijk zat. Maar weten zij ook altijd te scoren? Het is vaak een kwestie van het juiste momentum en de beste omstandigheden kiezen. Waarom is de ene ondernemer succesvoller dan de ander? Vragen genoeg. Zijn er ook antwoorden? Ja, ik denk het wel!

Gedisciplineerd werken om uw doelstellingen bereiken

Er zijn mensen die zeer nauwgezet te werk gaan en toch van zichzelf zeggen dat zij over te weinig discipline beschikken. Hoe kan dit nou? Ja, het is echt realiteit. Ik ken ondernemers die zichzelf afsloven zelfs afmatten en toch denken dat zij altijd tekort schieten. Het zijn korte-termijndenkers. Er zijn er ook die discipline als een levenshouding zien. Als een soort verplichting. Natuurlijk weten zij zich soms te onttrekken aan teveel verwachtingen en ontspannen zij zich enigszins. Toch blijven zij altijd streven naar het voldoen aan de afspraken die zij met zichzelf hebben gemaakt. Zelfdiscipline. Je woord nakomen. Deze mensen hebben meer zelfcontrole dan de gemiddelde ondernemer. Zelfvertrouwen en lef zijn bestanddelen van succesvol opereren. Doen wat je moet doen, op het juiste moment en met de juiste instelling. Ja, het heeft ook te maken met zelfopoffering, niet je gevoel laten spreken maar de verplichting die je zelf bent aangegaan. En daar schort het nog weleens aan. Ondernemers permitteren zich vaak allerlei vrijheden op de verkeerde momenten. Te weinig zelfdiscipline, te weinig aandacht voor de zaken die écht belangrijk zijn. Bij gedisciplineerde ondernemers zie ik dat zij in staat zijn de korte-termijneffecten te negeren zodat de lange-termijn gevolgen meer tot hun recht komen. Het voordeel van lange termijn denken. Op dit moment de discipline opbrengen om in de toekomst voordeel te behalen. Denk aan een sporter, denk aan een investeerder. Het zijn lieden die op de lange termijn de vruchten van hun gedisciplineerd gedrag oogsten. Hoe kunt u bereiken dat óók u van gedisciplineerd gedrag kunt profiteren? Een betere conditie opbouwen, weerstandvermogen vergroten en een hoger rendement realiseren? Het begint met een helder en duidelijk beeld van uw doelstellingen. Doelstellingen die u alleen kunt bereiken door gedisciplineerd te werken.

Schematisch en gedisciplineerd werken gaat u zeker helpen

 Uw doelstellingen zijn toch weloverwogen? Zo ja, heeft u ze helder op het netvlies staan? Waar kiest u voor? Wat is uw droom en wat zijn uw idealen? Kies voor ambitie en een hoge kwaliteit. Neem geen genoegen met een lager resultaat. Ga voor de ultieme uitdaging. Leg de lat hoog. Dit alles is alleen te bereiken met veel discipline. Denk goed na over uw keuze. Overtref uzelf niet. Een goede en doordachte keuze zorgt voor de juiste en meest doeltreffende actie. Acties die met discipline moeten worden uitgevoerd. Deze doeltreffende acties zullen u ook het beste en het door u gewenste resultaat opleveren. Mits u de doelen realistisch stelt en met voortvarendheid aan de slag gaat. Dat vraagt discipline. U zult echter bemerken dat de kwaliteit van uw acties toeneemt. Dat gaat bijna vanzelf. Discipline vraagt echter ook om voorbereiding en rust. Kies uw inspiratiemomenten. Denk na en ga procesmatig te werk met uw doelstellingen. Evalueer de voortgang. Discipline vraagt namelijk om (zelf)reflectie. Wat ging goed, wat was leuk en wat kostte u grote moeite? Sportlieden werken met schema’s. Ook ondernemers die gedisciplineerd aan de slag willen met hun doelen kunnen dit doen. Goede plannen vragen om planning. De taken nauwgezet plannen gaat u zeker helpen bij het realiseren van doelstellingen. Discipline vraagt doorzettingsvermogen. Ik merk dat ondernemers nogal eens bevangen worden door faalangst. Wist u dat succesvolle ondernemers relatief vaker falen dan middelmatige ondernemers? Faalangst werkt destructief. Moedig blijven en lef tonen, dat helpt. Dat is iets anders dan onverantwoord risico nemen en ondoordacht te werk gaan. Word dus moedig! Sporters die discipline tonen nemen goede adviezen van hun coach aan. Zo leren zij veel over zichzelf maar ook hoe zij met de omstandigheden moeten omgaan.

Doorzetten, volharden en wilskracht tonen is het devies

 Kijk eens zoals een sporter naar zijn of haar doelen kijkt. Met volharding en standvastigheid recht op het doel af. Dat is een les voor ondernemers. Slimme ondernemers! Ontwikkel vaardigheden die u onderweg van pas kunnen komen. Alles doen (en laten) om uw doelen te realiseren. Vergaar nieuwe kennis die u verder helpt. Ga naar inspiratievolle bijeenkomsten of volg een cursus die u tot nieuwe inzichten brengt. Neem een voorsprong op de concurrentie door een betere uitgangspositie te kiezen. Bij dit alles is het belangrijk dat u steeds uw doelen voor ogen weet te houden. Laat u niet afleiden door allerlei randverschijnselen. Wilskracht en doorzettingsvermogen tonen. Dat is discipline aan den dag leggen! Wilskracht is namelijk een onderdeel van discipline. Een belangrijk onderdeel. Op uw weg naar succes komen er gewis tegenvallers en teleurstellingen. Denk aan blessures bij sporters, denk aan de gevolgen van crisis bij ondernemers. In paniek de moed laten zakken? Nee, met volharding doorgaan, herpakken en gedisciplineerd werken aan herstel. Ook als u geen zin hebt en het geen zin lijkt te hebben. Juist dan doorgaan met ondernemen. Waar anderen de moed laten zakken gaat de succesvolle ondernemer onverdroten door. Wilskrachtig doorgaan lukt alleen wanneer u weet wanneer wilskracht nodig is. Trainen door goed na te denken over uw doelstellingen. Discipline tonen is meer dan doorgaan met oogkleppen op. Het is standvastig werken aan de realisatie van uw doelen. Concentreer u op de lange-termijn effecten die u gaat realiseren wanneer u doorzet. De ogen gericht op de toekomst. Slim ondernemen en energie putten uit het behalen van de milestones. Dat maakt het verschil tussen ‘doorzetters’ en gedisciplineerde lange-termijndenkers. U gaat uw inspanningen verzilveren. Het verschil tussen doorzetters en “er-door-heen-zitters!