Overig

Simpelweg gelukkig zijn!

3500

Waarom zou u ongelukkig worden door ondernemen?

Ik las ergens: “Alleen al het uitspreken van het woord ‘geluk’ maakt dat mensen gaan glimlachen. Iedereen wil graag gelukkig zijn en in Nederland lukt ons dat heel goed. Nederlanders behoren namelijk tot de meest gelukkige mensen op deze aardbol. We veroverden als inwoners van dit land samen plek 4 op de wereldranglijst in het World Happiness Report”. Hoe zit dit met ondernemers?”

Zingeving is belangrijk, bevlogenheid evenzeer

Geluk halen mensen uit het feit dat ze vaak positieve emoties ervaren. Die emoties ervaren zij bijvoorbeeld als zij dingen doen die leuk en nuttig zijn. Toch gaat het niet alleen om lol en plezier hebben. Het gaat het een stap verder om gelukkig te zijn. Naast plezier gaat het volgens wetenschappers juist ook om betekenis geven aan je leven. Dolan noemt het de ‘Pleasure Purpose Principle’ (PPP): plezier én zingeving. Dat principe geldt ook voor ondernemers. In het promotieonderzoek van Josette Dijkhuizen komt naar voren dat ondernemers in Nederland erg tevreden zijn met hun leven in het algemeen en met hun werk in het bijzonder. Deze positieve emoties komen ook tot uitdrukking in een hoge mate van bevlogenheid. Ondernemers lopen warm voor hun werk, zijn er enthousiast over en doen dingen omdat ze het graag willen en niet omdat het moet. Het gaat dus om intrinsieke motivatie om dingen te doen, niet vanwege druk uit de buitenwereld. Zij schrijft: “De rol van ‘purpose’, zingeving, vond ik in de data omdat ondernemers aangaven dat ze over de afgelopen jaren vooral een goede relatie met klanten hebben ervaren, ze zich persoonlijk hebben ontwikkeld en persoonlijke doelen hebben behaald. Persoonlijke ontwikkeling, intellectuele activiteiten aangaan, persoonlijke relaties onderhouden en beslissingsvrijheid, zijn aspecten die we onder zingeving kunnen scharen en die door ondernemers hoog werden gescoord. Deze uitkomsten liggen in het verlengde van het PPP en geven ons het beeld dat het bij ondernemerschap niet alleen gaat om de financiële parameters om gelukkig te zijn, maar juist om meer persoonlijke aspecten van ondernemerschap”. Een waardevolle constatering! Ik citeer: “Het PPP is niet statisch, hoewel de mate van geluk gedeeltelijk wordt bepaald door onze genen. Is geluk dan toch erfelijk?

Piekeren, moeite en zorg staan geluk in de weg

In een aantal wetenschappelijke publicaties wordt verondersteld dat dit erfelijke deel 50 procent zou zijn. Daarnaast wordt 10 procent van ons geluk verklaard door de omgeving en 40 procent kan worden ontwikkeld. Door een aantal vooraanstaande wetenschappers op dit terrein, zoals Prof. dr. Martin Seligman en Prof. dr. Sonja Lyubomirsky, wordt gesteld dat je een groot deel van je geluk kunt beïnvloeden door bewuste activiteiten die je over langere tijd uitoefent. Dus je moet gemotiveerd zijn om aan je geluksniveau te werken en je er tevens voor inzetten, het komt niet vanzelf. Ondernemers kunnen beginnen met aandacht te schenken aan wat hen gelukkig maakt. Dat is voor iedereen anders en betekent voor de een om zijn of haar kennis van interne communicatie vrijwillig in te zetten voor een stichting die zwerfhonden opvangt. Voor de ander kan het belangrijk zijn om een dag in de week niet naar kantoor te gaan en om vanuit huis die roman te schrijven waar hij of zij al jaren aan denkt, maar waar nooit ruimte voor is gecreëerd. Om uiteindelijk meer geluk te bereiken, heeft het geen zin de genoemde acties eenmalig uit te voeren, maar gedurende langere tijd vol te houden. Het levert dan niet alleen een plezierig moment op, maar ook zingeving op langere termijn en uiteindelijk meer geluk. Wacht niet tot morgen, maar schrijf voor jezelf op wat je graag zou willen doen en je betekenis geeft en ga de eerste stappen zetten!” Er zijn dus veel gelukkige ondernemers. Dat is heel mooi. Is iedereen simpelweg gelukkig? Helaas niet. Daarom geef ik u deze waardevolle informatie door. Om welke reden? Wel, uit mijn gesprekken met ondernemers blijkt dat er ook velen ongelukkig zijn. De moeite van het ondernemen drukt sommigen zwaar op de schouders. Zij zijn dag en nacht met het regelen van zaken, het piekeren over financiën en het oplossen van problemen bezig.

Plezier, passie en professionaliteit staan borg voor geluk

Ondernemers gaan soms door diepe dalen. Juridische strijd, veel onnodige ellende en slepende conflicten. Vaak heel eenzaam zonder hulp van anderen. Zowel mentaal als fysiek raken zij langzamerhand uitgeput. Dat dit gevolgen heeft voor de creativiteit, het oplossingsgericht denken en het inspiratieniveau, moge duidelijk zijn. Ongelukkig mensen zijn minder productief en hebben moeite met elke verandering. Het is daarom zaak dat ondernemers door middel van coaching of begeleiding voldoende aan zichzelf toekomen. Sprankelende inspiratie opdoen, oude problemen oplossen en nieuwe wegen inslaan. Weer gelukkig worden. Langlopende problemen staan dit vaak in de weg! Neem dus tijd voort sport, ontspannen en uitrusten. Zorg voor nieuwe energie. Het eerdergenoemde ‘Pleasure, Purpose Principle’ vertaal ik graag in ‘Plezier, Passie en Professionaliteit’. Met plezier en passie je werk zo goed mogelijk doen. Dat geeft voldoening en tevredenheid. Denk eens na over hoe u dit in de komende maanden inhoud gaat geven. Als ondernemer heeft u recht op geluk. Beschikt u over de juiste medewerkers, bent u blij met uw klanten en heeft u de juiste inspirerende adviseurs in uw omgeving? Geen volmondig ‘ja’? Maak een plan hoe u dit in de komende periode denkt op te lossen. Het staat namelijk uw geluk in de weg. Ik weet uit ervaring dat heel veel oude problemen oplosbaar blijken te zijn wanneer er met een creatieve en objectieve bril naar gekeken wordt. Soms kan een deskundige buitenstaander vastgeroeste zaken weer vlot trekken. Voor alle problemen is een oplossing. Trek de stoute schoenen aan. Sta uw eigen geluk niet in de weg en zet vandaag nog kordate stappen!