Zeker verhoudingsgewijs zitten er nog steeds te weinig vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Sowieso zie je in de top van het bedrijfsleven, maar ook bij instellingen en overheidsinstellingen, nog steeds een onder vertegenwoordiging...
In de eerste editie van de Port of BUSINESS bladen Rijnmond BUSINESS en Drechtsteden BUSINESS van 2020 staan de thema’s economisch vestigingsbeleid, innovatie en duurzaamheid centraal. Via verschillende interviews en artikelen zullen deze thema’s...
VNO-NCW Tijdens onze Eindejaarsbijeenkomst op het Stadhuis spraken de culturele ondernemers André Heuvelman en Annelies van der Vorm over sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemers zetten het doel om een maatschappelijk probleem op te lossen, voorop....
Maart 2020 is het feest. Het is dan precies 20 jaar geleden dat Sinfonia Rotterdam, onder leiding van dirigent Conrad van Alphen, het eerste concert speelde in de Rotterdamse Paradijskerk. Vanuit een idee in het schuurtje van...
De Drechtstedengemeenten verlengen de samenwerking met Deal Drecht Cities tot en met 2023. Eind 2019 liepen de afspraken met Deal af. Dinsdag 14 januari ondertekenden de Drechtstedengemeenten en Deal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar. Deal Drecht...
Deal geeft de komende jaren nog meer prioriteit aan samenwerking met werkgevers in de regio. Directeur en bestuurder Martin Bloem: ‘Juist de kleinere bedrijven zijn belangrijk. Zo willen we een nieuwe marketing portal voor...
Zet jij jouw tanden graag in technische vraagstukken op het gebied van circulariteit, energie, klimaatadaptatie of heb je een start-up die aan die thema’s werkt? Kun je niet wachten om jouw innovatieve idee in de praktijk te...
Pier Eringa is de nieuwe voorzitter van het Bestuur van de Stichting Next Generation Infrastructures (NGinfra). Pier Eringa volgt Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam) op, die sinds 2017 voorzitter was van het NGinfra Bestuur. Ronald Paul blijft...
Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft Jan Bonjer (62 jaar) unaniem voorgedragen als kandidaat-dijkgraaf. De beoogde opvolger van Gerard Doornbos werd door de vertrouwenscommissie gekozen uit 21 kandidaten. “Jan Bonjer is een...
Maandag 13 januari jl. ondertekende wethouder Janssen, namens de gemeente Papendrecht, het Schone Lucht Akkoord (SLA). Met dit akkoord streven gemeenten, provincies en de rijksoverheid naar 50% schonere lucht in 2030 ten opzichte van 2016. Minister Van...