Overig

Provincie Zuid-Holland sluit het jaar af met 8 MKB-Deals ter versterking van het lokale mkb

3410
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Deze week is bekend gemaakt dat er 2 nieuwe MKB-Deals gesloten zijn: Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio en Transitieloket Duin- en Bollenstreek. Hiermee staat de totale teller van MKB-Deals gesloten door provincie Zuid-Holland met haar gemeenten en bedrijfsleven op 8 deals.

MKB-Deals: wat zijn dit ook alweer?

Misschien heb je dit jaar de MKB-Deals vaker voorbij zien komen: bestuurlijke afspraken tussen de provincie Zuid-Holland, minimaal 3 gemeenten en 1 ondernemersvereniging. Het doel van de MKB-Deals is vanuit samenwerking concrete activiteiten opzetten om het lokale mkb te versterken. Denk hierbij aan workshops en begeleiding bij het opzetten van online webshops, hulp bij het verduurzamen van bedrijfspanden of bijscholingsprogramma’s voor personeel.

Nieuw gesloten deals

Recent zijn er 2 nieuwe deals gesloten: de MKB-Deal Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio en MKB-Deal Transitieloket Duin- en Bollenstreek.

MKB-Deal Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio

De Waterregio kampt met een discrepantie op de regionale arbeidsmarkt: een hoog aantal werkzoekenden maar helaas niet in het bezit van de juiste kennis en vaardigheden passen bij de behoefte van het regionale mkb. Dit vraagt om een regionale aanpak. Vanuit de netwerken Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen en de Mechatronica Campus Schiedam (MICS) worden programma’s, workshops en onderwijsinitiatieven georganiseerd ter bevordering van een flexibele duurzame arbeidsmarkt. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, ondernemersverenigingen SchiedamHavens, ’s-Gravelandsepolder, MOVe, IKV en de samenwerkingsverbanden FIA en MICS. Lees meer over de MKB-Deal en geplande activiteiten.

MKB-Deal Transitieloket Duin- en Bollenstreek

De Europese Unie heeft een CO2 reductiedoel van 55% gesteld voor 2030. Op weg naar dit doel ontwikkelt Nederland nieuwe ondersteuningsmaatregelen, maar ook wet- en regelgeving zoals de Informatieplicht en de Label-C verplichting voor kantoren. Regio Duin- en Bollenstreek speelt hier proactief op in door lokale mkb-ondernemers te ondersteunen in deze energietransitie. Voorbeelden zijn dakscans voor de inzet van zonnepanelen, advies bij subsidieaanvraag of het opzetten van collectieve verbeter initiatieven op bedrijventerreinen. Dit is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de gemeenten Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en ondernemersverenigingen Greenport Duin- en Bollenstreek en Bedrijfsleven Bollenstreek. Lees meer over de MKB-Deal en geplande activiteiten.

MKB-Deals 2021

Met deze 2 nieuwe deals, heeft de provincie Zuid-Holland 8 MKB-Deals verspreid over het jaar gesloten. In totaal is 1.4 miljoen euro aan subsidie bij de provincie aangevraagd voor de uitvoering van de MKB-Deals. De eerste concrete activiteiten zijn gestart: er zijn inspiratiesessies georganiseerd, digitaliseringsvouchers uitgegeven en mkb’ers zijn concreet aan de slag gegaan met digitaliseringsvraagstukken. Ook heeft gedeputeerde Willy de Zoete recent een werkbezoek gebracht aan de MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland, waar projecten voor de maakindustrie, logistiek en transport centraal staan.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Met trots kijk ik naar het overzicht van 8 MKB-deals die we samen met de regio in 2021 gesloten hebben. Het mkb staat voor veel uitdagingen: de impact van de coronacrisis, maar ook grote transities zoals digitalisering en verduurzaming. Met de MKB-Deals ondersteunen we het mkb hierin, passend bij de behoefte in de regio. Zo werken we samen aan een toekomstbestendig mkb, dat zo belangrijk is voor onze Zuid-Hollandse samenleving en economie.”

Meer lezen over de gesloten MKB-Deals? Bekijk op www.zuidholland.nl/mkb.

Vervolg

In het nieuwe jaar gaat de provincie Zuid-Holland door met het ontwikkelen en sluiten van nieuwe MKB-Deals. Daarnaast staan er werkbezoeken namens gedeputeerde Willy de Zoete gepland om de deals en opgezette activiteiten voor het mkb te bezoeken. Wij zullen regelmatig communiceren over de voortgang van deze activiteiten.