Verandering; het is een terugkerend thema binnen iedere organisatie. Verandering is noodzakelijk. Alleen bij acceptatie ontstaat er veranderingsbereidheid. Hoeveel organisaties grijpen de telefoon? Daar is een adviseur bij nodig! Is dat altijd zo? Natuurlijk kan een adviseur...

Thuiswerken

De oproep klinkt. We moeten wennen aan het nieuwe normaal. Thuiswerken is daar een onderdeel van. Veel bedrijven richten thuis bij de medewerker een werkplek in. Anderen moeten hun werk doen in een stil hoekje. Het meest missen...
Hogeschool Rotterdam Ook zonder de coronacrisis zijn er regelmatig mkb bedrijven die in moeilijkheden komen. Vaak zijn problemen al langer gaande, maar worden signalen niet gezien of zelfs genegeerd. Dat terwijl ondernemers, adviseurs, bankiers,...
Al decennialang is er een behoefte aan technische medewerkers in de Drechtsteden. Om de instroom en het behoud van technisch opgeleiden te bevorderen en een actieve bijdrage te leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling is NexTecH...
In deze rubriek willen wij u graag wat tips en aandachtspunten meegeven die het verschil kunnen maken in deze tijd van crisis en stagnatie. Wellicht herkenbare zaken. Ondernemerschap is niet altijd een kwestie van succes en zekerheid....
Kunnen we onze dijken en waterkeringen ook gebruiken voor recreatie? Hoe schoon moet het water in ons gebied in 2027 zijn? Wat doet het waterschap om zich voor te bereiden op de klimaatverandering? Allemaal vragen waar het...
Onder het motto: ‘wanneer je problemen weigert aan te pakken zullen ze uitgroeien tot een bal die je uiteindelijk verplettert’, hebben wij wat tips voor ondernemers. Creativiteit en marketing zijn de drivers van ons bedrijf. Daarom zetten...
Column Herik & Verhulst | Roeland Berger In de overnamepraktijk komt het regelmatig voor dat een deel van de koopprijs als lening (vendor loan) schuldig wordt gebleven of dat een aandeelhouder naast de bank...

De balans opmaken

Binnenkort is het voor de meeste ondernemers weer tijd om de balans op te maken. Het jaar is afgesloten. Met winst of verlies? Financieel en niet-financieel. Wat is er allemaal terecht gekomen van uw plannen? Welke doelstellingen...
In januari 2021 waren industriële ondernemers voor het eerst na maart 2020 gemiddeld weer positief. Het producentenvertrouwen ging van -0,4 in december naar 0,6 in januari, aldus het CBS. Dat komt doordat het oordeel van ondernemers over...