Overig

Provincie steunt seniorenwoningen in strijd tegen wooncrisis

985

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zorgt met een investering van €2,26 miljoen voor de versnelde bouw van bijna 750 aantrekkelijke seniorenwoningen binnen 3 jaar. De seniorenprojecten hebben allemaal een gemeenschappelijke ruimte, waarmee zij tegemoetkomen aan de behoefte van senioren aan ontmoeting en saamhorigheid. Veel senioren die naar de woningen doorstromen laten een gezinswoning achter. Dit biedt kansen voor jonge gezinnen, die nu vaak klem zitten op de woningmarkt.

De kosten van een gemeenschappelijke ruimte zijn vaak te hoog voor projecten in het betaalbare en sociale segment. De provincie heeft de subsidieregeling in september opengesteld om dit tekort te dekken. De belangstelling was groot. Al binnen één dag waren er meer aanvragen dan budget. Alle aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en beschikt: het gaat om 14 aanvragen voor projecten die variëren van 8 tot 180 woningen. Hiermee is het totale beschikbare budget van €2,62 miljoen voor 2021 uitgeput.

Vernieuwende woonvorm

Gedeputeerde Anne Koning reikte de eerste subsidie van €250.000,- symbolisch uit aan directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp Jaap Janse van de gemeente Rotterdam voor het project Simeon en Anna. Het project van woningcorporatie MaasWonen bestaat naast woonzorgeenheden uit 269 levensloopbestendige huurappartementen, waarvan 86 sociale huurwoningen voor senioren.

Jaap Janse: “Rotterdam heeft een groeiende groep senioren. Het project Simeon en Anna speelt hierop in door levensloopbestendige woningen te bouwen waar de bewoners – indien nodig – passende zorg kunnen krijgen. Oudere bewoners kunnen hierdoor zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen”.

De bewoners van de verschillende woningtypen kunnen elkaar ontmoeten in een gemeenschappelijke binnenruimte en buiten in de tuin. Buurtbewoners zijn ook nadrukkelijk welkom in deze ontmoetingsruimtes waardoor Simeon en Anna een onderdeel wordt van het leven in de wijk. Janse: “De gemeente Rotterdam is blij met de financiële bijdrage van de provincie voor de realisatie van het wooncomplex”.

Gezamenlijk koken en tuinieren

Net als in Rotterdam was voor de andere projecten de eis voor een collectieve ruimte geen belemmering. Anne Koning: “Het is mooi om te zien dat er in het sociale en betaalbare segment veel projecten zijn waar senioren op een prettige manier kunnen gaan wonen. Het varieert van gezamenlijk koken en tuinieren tot een huiskamer per verdieping.”

De bouw van de bijna 750 woningen draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt: “Het vrijmaken van gezinswoningen brengt de grootste verhuisketen op gang. Daarmee heeft het de meeste impact op de woningmarkt. Op dit moment zijn er veel te weinig woningen beschikbaar voor gezinnen. De seniorenwoningen zorgen er dus voor dat de bestaande woningvoorraad beter wordt benut.”

In de bijlage bij dit nieuwsbericht staan alle projecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Subsidieregeling Woonvormen senioren.

Alle acties die de provincie Zuid-Holland inzet om te versnellen staan in de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda(verwijst naar een andere website).