Overig

Ruim €100.000 voor impuls circulaire verwerking van groene reststromen

1092

Provincie Zuid-Holland

De provincie geeft een extra impuls aan een project waarbij groenafval van MKB-bedrijven een tweede leven krijgt; bijvoorbeeld als biogas of als geheel nieuw product. Meindert Stolk, gedeputeerde Circulair, overhandigde een cheque van ruim €100.000,- aan Philip Troost, oprichter van GroenCollect. Met hun duurzame manier van inzamelen en lokale verwerking van reststromen zorgt GroenCollect dat ondernemers deze onder andere kunnen gebruiken als grondstof.

Van groenafval naar grondstof

GroenCollect haalt het groenafval bij ondernemers op als gescheiden stromen. De elektrische voertuigen brengen deze stromen naar de ‘biohub’ van GroenCollect. Via deze biohubs kunnen circulaire ondernemers nieuwe toepassingen maken van deze kant-en-klare grondstoffen. Een concreet voorbeeld is van ondernemer Alain van Zwol van Biomi-Farming, waarbij insecten de reststromen ‘opwaarderen’ tot onder meer diervoeder en bodemverbeteraar. Van reststromen waar niet direct een afnemer voor is, wordt in ieder geval biogas gemaakt, wat bijvoorbeeld ingezet kan worden voor (stads)vervoer. “GroenCollect zorgt er dus voor dat vraag en aanbod samenkomen. Met de biohubs lossen we de mismatch op tussen de ontdoener van een materiaal en de innoverende ondernemers met een vraag naar grondstoffen. Door de barrières op te heffen dragen we bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie”, aldus Phillip Troost.

Multilocal Biohubs

De subsidie, die beschikbaar komt via de Europese subsidieregeling Kansen voor West II, komt voor GroenCollect op een goed moment. Phillip Troost heeft namelijk de ambitie om hard te groeien: “We hebben nu 4 locaties in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Binnen 2 jaar moeten 13 locaties landelijke dekking verzorgen waar jaarlijks 25 miljoen kilo organisch materiaal wordt omgezet naar producten en energie voor de lokale omgeving.” Het geldbedrag zal worden ingezet om het model van de ‘multilocal biohubs’ verder te ontwikkelen – een afgeleide van de biohub die eenvoudig uit te rollen is naar andere locaties. Uiteindelijk moet er een netwerk van biohubs ontstaan met zo min mogelijk transportbewegingen en zo veel mogelijk waardevolle toepassingen.

Innovatietour Circulaire Bedrijven

Meindert Stolk reikte de subsidie uit tijdens de Innovatietour Circulaire Bedrijven, waarbij Floating Office en BlueCity in Rotterdam werden bezocht. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers gingen in gesprek over biobased bouwen en het optimaal benutten van groene reststromen. Meindert Stolk: “In Zuid-Holland willen we in 2050 volledig circulair zijn. Dat kan alleen als we daar samen de schouders onder zetten, met kennis van onderzoekers, innovatieve ideeën van ondernemers en overheden die hierbij ondersteunen. Daarom brengen we al deze partijen bij elkaar. En ben ik blij dat we innovaties als die van GroenCollect op deze manier een zetje in de rug kunnen geven.”