Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland blijft fors investeren in een toekomstbestendige economie, mobiliteit, natuur, vitale landbouw, wonen en verduurzaming van de energievoorziening. In 2022 begroot de provincie €800 miljoen om haar ambities te realiseren....
Provincie Zuid-Holland In 2022 kunnen binnen het maatregelenpakket van de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 59 projecten een subsidie tegemoet zien. Gedeputeerde Staten stelt hiervoor €2,5 miljoen beschikbaar. Onder de projecten bevinden zich onder meer de...
Provincie Zuid-Holland Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben vandaag het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Eneco zal als eerste...
Op 1 oktober 2021 waren er 22,3 duizend culturele en creatieve bedrijven met twee of meer werkzame personen, ruim 5 procent meer dan op 1 januari 2020. In Delfzijl en omgeving en de Zaanstreek was de toename...
Proactief optimaliseren Innova Energie heeft Aspect ICT als vaste partner uitgekozen om voortaan haar ICTomgeving te gaan beheren. Sleutelwoorden daarbij zijn het optimaliseren van de betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid. In feite betreft het een...
De Drechtsteden gaan verder onder een nieuwe naam en merk: Smart Delta Drechtsteden. Smart Delta Drechtsteden staat voor een nieuwe en slimme manier van samenwerken tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en is de gezamenlijke afzender voor de...
Provincie Zuid-Holland OurKilO en DOPS Recycling hebben de P>Act Challenge 2021 gewonnen. Op vrijdag 29 oktober ontvingen beide partijen €50.000,- om hun innovatie – circulaire kweekbakjes voor de tuinbouw en technologie voor recycling van...
Provincie Zuid-Holland Net zoals in de rest van Nederland zijn de arbeidstekorten in Zuid-Holland groter dan ooit. Om deze op te lossen, investeren we in de werving van arbeidskrachten uit Nederland én arbeidskrachten uit het...
Provincie Zuid-Holland Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en de provincie Zuid-Holland gaan samen de eerste Plasticvrije Corridor van...
In oktober 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterd ten opzichte van september. Het vertrouwen ging van 11,1 naar 12,3 aldus het CBS. Dat is een evenaring van de recordhoogte in juli 2021. De...