Overig

Smart Delta Drechtsteden: hét nieuwe merk voor de Drechtsteden

1318

De Drechtsteden gaan verder onder een nieuwe naam en merk: Smart Delta Drechtsteden. Smart Delta Drechtsteden staat voor een nieuwe en slimme manier van samenwerken tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en is de gezamenlijke afzender voor de ruimtelijk-economische ambities van de regio richting professionele stakeholders. Tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst op 2 november van Smart Delta Drechtsteden is het merk met een lasershow officieel onthuld.

Gezamenlijke opgave

De Drechtsteden vormen samen een herkenbaar stedelijk gebied aan het water, met daarin bedrijven en instellingen met een eigen karakter en als gemene deler de maritieme maakindustrie. Al meer dan 170 jaar werken zij samen om kansen te creëren en te benutten in de regio. En dat blijven ze ook doen. Vorig jaar besloten de samenwerkende overheden in de regio om die samenwerking anders vorm te geven. Wouter Kolff, regiovoorzitter Drechtsteden: “We willen slim samen vooruit. Dat willen we doen als partner van het bedrijfsleven, onderwijs, omliggende gemeenten, regio’s en andere mede-overheden. Daarvoor is het van belang om krachten in dit gebied te bundelen. Met respect voor ieders rol, positie, gelijkwaardigheid en met hetzelfde doel: de Drechtsteden klaarmaken voor de toekomst. Dat is de gezamenlijke opgave. Als wij de handen ineenslaan kunnen we dit gebied echt verder brengen, daar ben ik van overtuigd.”

Een merk van overheid, onderwijs en bedrijfsleven

Een gezamenlijke afzender biedt kansen om deze regio -net als andere regio’s dit doen- neer te zetten als een sterk merk richting professionele stakeholders. “De behoefte hieraan bleek groot,” vertelt André Flach, portefeuillehouder Externe betrekkingen en Communicatie. Tijdens een intensief traject, met breed draagvlak, kennis en advies uit de regio, is hier afgelopen periode naartoe gewerkt. “Komende periode gaan we het merk verder ontwikkelen. Smart Delta Drechtsteden is beoogd als merk van ons allemaal: bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden. We gaan daarom met hen in gesprek om samen met ons het merk en de samenwerking verder inhoud te geven én uit te dragen.”

Kwartaalbijeenkomst Drechtsteden

De lancering van het nieuwe merk vond plaats tijdens de eerste bijeenkomst van de Drechtsteden ‘nieuwe stijl’ in het Energiehuis in Dordrecht. Deze kwartaalbijeenkomst is de vervanger van de Drechtraadvergaderingen (per 1-1-2022 wordt het overheidsconstruct met Drechtraad en Drechtstedenbestuur beëindigd). Tijdens deze bijeenkomsten, waar vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, staat inspiratie, ontmoeting en verbinding centraal. Journalist Antoin Peeters was tijdens deze editie dagvoorzitter. Naast inspiratie voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied voor de langere termijn door twee ontwerpbureaus en een paneldiscussie, sprak Jan Peter Balkenende de aanwezigen toe om ze te inspireren de opgaven voor onze regio samen op te pakken.

Over Smart Delta Drechtsteden

Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: bedrijven, onderwijs en overheid. Ontstaan uit de zeven Zuid-Hollandse gemeenten aan het water die samen een unieke delta vormen. Samenwerken doen ze al jaren, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Resultaatgericht, in wisselende verbanden, met respect voor elkaars identiteit, maar altijd langs de weg van een gezamenlijk punt en een plan. Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen.

Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Met Smart Delta Drechtsteden gaan we voor meer woningen, extra banen, betere bereikbaarheid en nieuwe energie.

Meer weten over Smart Delta Drechtsteden? Ga naar www.smartdeltadrechtsteden.nl