Overig

Minder faillissementen in oktober

1073

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in oktober 9 bedrijven minder failliet verklaard dan in september, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen is historisch laag.

Aantal faillissementen onveranderd op laag niveau

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden erna was het aantal faillissementen laag.

Meeste faillissementen in de bouwnijverheid en handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober 104 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken hadden de bouwnijverheid en handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 16. Vergeleken met september zijn er 2 faillissementen meer in de bouwnijverheid en is er 1 faillissement minder in de handel.

Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.