Overig

Lange termijn versus winst op korte termijn

4326

Het verleden analyseren, het heden beschouwen en de toekomst verkennen

Doelen stellen op de lange termijn. Maar ook het rendement van vandaag in de gaten houden. Was er maar een navigatiesysteem voor succes. Korte termijnresultaten zijn nodig om –voor de lange termijn– investeringen te kunnen doen. Een dilemma? Noodzakelijke investeringen doen en tegelijkertijd de bedrijfsresultaten op peil houden. Het vraagt in ieder geval een doordachte strategie en inzicht in de dagelijkse cijfers. Succesvol zijn en succesvol blijven. Ga er maar aanstaan. Ondernemen is vandaag de dingen doen die morgen nodig zijn om succesvol te zijn en de continuïteit versterken!

Lange termijn denken vraagt visie

Een geloofwaardige visie, daar draait het om. Een strategie die wordt begrepen in uw werkomgeving. Is dit het geval in uw situatie? Weten uw medewerkers waarnaar u -samen met hen- op weg bent? Of vragen zij zich dagelijks af waar de ‘reis’ naartoe gaat? Als dit zo is heeft u nog het één en ander uit te leggen! Ik ken de ondernemers met de dikke verhalen. De PowerPoint presentaties met oneliners en mooie kreten. Veel praatjes, maar weinig daadkracht. Geweldige plannen. Gaat het ook allemaal gebeuren? Woorden zijn geduldig, daden spreken voor zich. Neemt u voor het heden en de toekomst de juiste en nuchtere stappen? Dat vraagt vasthoudendheid en overtuigingskracht. Doelen voor de lange termijn vragen om focus en de juiste bewegingen in het hier en nu. Bent u gefocusseerd? Als dit zo is, gaat het u zeker lukken. Kent u de juiste financiële kengetallen? Heeft u dagelijks inzicht in uw prestaties en resultaten? Prima, dan bent u al een eind op de goede weg. Focus op de toekomst en aandacht voor het heden, bepalen namelijk in hoeverre u in staat bent tijdig bij te sturen en te corrigeren. Anticiperen en reageren, daar gaat het om. Het verleden zegt veel over de toekomst. Blijf echter niet in uw financiële cijfers van gisteren hangen. Ondernemen is vooruitzien. Cijfers zijn over het algemeen de reflectie van de prestaties behaald in het verleden. Doelen stellen op de lange termijn –en de financiële vertaalslag hiervan– vraagt meer inzicht.

Dat begint vandaag. Vandaag moet u de indicatoren bedenken die maken dat vandaag de juiste dingen worden ondernomen voor het succes van morgen. De huidige tijd vraagt meer en meer van ondernemers dat zij een sterke visie hebben op de toekomst. Het financiële inzicht van vandaag en de kengetallen van nu moeten worden omgezet in informatie voor de strategie van morgen.

Gebruik de historie voor de toekomst

Historische trends vertalen in toekomstige ontwikkelingen. Daar is inzicht en realiteitszin voor nodig. Ga er maar aanstaan. En toch is het van uitermate groot belang. Tenminste, wanneer u een serieuze toekomststrategie wilt ontwikkelen. Zorg ervoor dat u alle informatie steeds in het juiste perspectief ziet, dat helpt. Inzicht in het heden en een visie op de toekomst! Waar gaat het om? Wie de geschiedenis niet kent kan ook niets zeggen over de toekomst. Voor hen die de huidige omgeving onvoldoende analyseren en met een realistische blik het verleden beschouwen zijn de toekomstige veranderingen en omstandigheden een black box. Het overkomt hen! Verleden, heden en toekomst hebben alles met elkaar te maken. Neergaande of afwijkende statistieken zeggen iets over de wijze waarop zaken zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Beschikt u over voldoende inzicht in cijfers, trends en kengetallen? Kengetallen en behaalde resultaten zijn net zo betrouwbaar (of onbetrouwbaar) als de kwaliteit van de input. Wilt u dit voor de toekomst verbeteren, analyseer dan de omstandigheden van vandaag en de noodzaak voor de toekomst. Naast het cijfermatige deel vraagt ook de organisatie uw aandacht. Zijn uw medewerkers voldoende toegerust voor hun (toekomstige) taak? Beschikken zij de juiste skills en motivatie? Zijn zij voldoende geschoold? Verstaan zij de bedoelingen van uw strategie? In de meeste branches speelt digitalisering en informatie technologie een uiterst belangrijke rol. Is uw personeel voldoende op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen? Bent u als leider en ondernemer ‘state of the art’? Hoe staat het trouwens met uw klanten? Zijn zij tevreden? Kunt u zaken verbeteren, versnellen of goedkoper maken? Hierop anticiperen is uw sterkste wapen tegen de concurrentie en disruptieve verstoring van uw markt. De concurrent zit niet stil.

Ontwikkeling en innovatie

Hoe zit het met de innovatiekracht van uw onderneming? Hoeveel ideeën heeft u al weten uit te rollen tot een succesvol product? Of blijft het steken in mooie gedachten en hartgrondige wensen? Lastige vragen wellicht. Maar het maakt wel uit of u in staat bent om een realistische baanbrekende toekomststrategie te ontwikkelen. Teveel ondernemers blijven ronddraaien in de cirkel van besluiteloosheid. Gebrek aan essentiële informatie. Strategie ontwikkelen is vooral kiezen. Tevreden en gemotiveerde medewerkers én klanten die ambassadeur en fan zijn, moeten het fundament zijn onder deze toekomststrategie. Een succesvolle strategie voor de toekomst vraagt investeringen in het heden. Een ondernemer die oog heeft voor de toekomst en het noodzakelijke rendement van vandaag moet vooral creatief zijn. Kansen grijpen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Veranderingen opmerken en bewegelijk én snel reageren op de zich razendsnel wijzigende situatie. Maar vooral inzicht verkrijgen in de cijfers en trends van nu en de verwachte toekomstige ontwikkeling ontdekken. Het helpt u om de feiten voortdurend in het juiste perspectief te zien. Ga er maar aanstaan. Ik wens u veel vasthoudendheid, inzicht, succes en doorzettingsvermogen. Dat gaat u helpen om de gewenst ontwikkeling door te maken.

Wie de historie niet kent, zich niet verdiept in het waarom van het heden moet zijn vingers niet branden aan toekomstscenario’s!