Financieel

Groeien in het mkb

177
Portetfoto 2 mensen

Als ondernemer wil je het maximale halen uit jezelf en je onderneming. Zodat je je bedrijf kunt laten groeien en inspelen op de snel veranderende wereld. De financieel adviseurs van de Rabobank helpen je graag bij het regelen van je financiële zaken, zo kun jij je volledig richten op je bedrijf.

Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden

We gaan in gesprek met Ronald Moerings en Christiaan den Hartog, beide accountmanager MKB bij de Rabobank. Ronald vertelt: ‘een aantal jaren geleden was ik zelf ondernemer. Vanuit mijn ervaringen en mijn financiele kennis ga ik graag in gesprek met ondernemers. Ik weet hoe het voelt om ondernemer te zijn, ik weet welke vragen bij ze leven en dat ervaar ik als zeer positief in mijn gesprekken’, aldus Moerings. Christiaan is direct na zijn opleiding commerciele economie met ondernemers gaan wer-ken. ‘Al snel merkte ik dat mijn passie ligt bij het ondernemers vooruit helpen. Het adviseren en meedenken met de vraagstukken vind ik nog steeds erg leuk om te doen. Het bouwen aan een langdurige duurzame klantrelatie waardoor je écht weet wat er speelt bij een ondernemer. Hierdoor kan ik als adviseur proactief inspelen op de behoeften van de ondernemer om een goed advies te geven’.

Onderwerp van gesprek is ‘van idee naar investeringsplan’, duurzaam ondernemen en de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank.

Van idee naar investeringsplan

Als ondernemer weet je zelf het best hoe je jouw bedrijf gaat vernieuwen. Welke route je ook kiest, de weg naar een succesvol investeringsplan is verrassend vaak hetzelfde. Je werkt eerst toe naar een goed doordacht investeringsplan, inclusief cijfers die je verhaal ondersteunen. Dit plan biedt houvast bij elke beslissing die je neemt. In het plan komen de volgende vier punten terug:

1. Wat ga je concreet doen? Leg uit waarom je met een investering, in bijvoorbeeld een bedrijfspand of inventaris, de volgende stap zet met jouw bedrijf.

2. Welk bedrag heb je nodig? Maak een realistische inschatting van het bedrag dat je nodig hebt. Bepaal ook hoeveel je zelf inlegt. Bestaat je plan uit meerdere onderdelen? Werk het budget dan per onderdeel uit.

3. Wat gaat het opleveren? Door je plan door te rekenen, kom je later niet voor verrassingen te staan. Met je prognoses bewijs je dat je goed over alle scenario’s hebt nagedacht.

4. Hoe zet je de puntjes op de i? Tip van Ronald en Christiaan: betrek je partner, accountant of boekhouder bij het proces. Zo’n frisse blik leidt vaak tot een scherper plan én vergroot de kans dat je aanvraag succesvol is.

Heb je een investeringsplan en wil je in een vroeg stadium weten wat je mogelijkheden zijn? We staan voor je klaar voor een snelle indicatie van de haalbaarheid, tips over het aanvraag proces en inzicht in de verschillende financieringsvormen.

Dit zijn je financieringsmogelijkheden

Een zakelijke lening is al lang niet meer de enige manier om je, vernieuwende, plannen te realiseren. Steeds meer ondernemers plukken de vruchten van lease, crowdfunding en investeringsfondsen. Door al die nieuwe vormen is voor veel ondernemers door de bomen het bos niet meer te zien. Wij helpen je graag bij de zoektocht naar de juiste financiering. Welke oplossing het best past, hangt af van je plan. Zo is de Innovatielening speciaal voor ondernemers met vernieuwende plannen. En Rabo Lease is een uitkomst als je wilt investeren in bedrijfsmiddelen zoals machines of zonnepanelen.

Duurzaam ondernemen

Een ander belangrijk thema waar elke ondernemer mee te maken krijgt is duurzaamheid. Productiekosten verlagen en of minder grondstoffen gebruiken zijn hier voorbeelden van. Met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken ondersteunt de Rabobank je op het gebied van duurzaam ondernemen.

Moerings: ‘duurzaamheid en duurzame groei komen altijd terug in de gesprekken met ondernemers. Dat gaat verder dan de ‘quick wins’ zoals een subsidie voor zonnepanelen. We gaan dan in gesprek over duurzame groei en mogelijke veranderingen op bijvoorbeeld het gebied van verpakkingen. Ook sociale aspecten komen aan bod zoals het aanbieden van stageplekken. Duurzaamheid is van essentieel belang, niet alleen nu maar zeker in de toekomst’. Den Hartog vertelt: ‘we willen een aanvraag voor een financiering, bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen, dat bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen belonen. Dit doen wij door het bieden van een rentekorting. Hiermee laten wij zien dat voor ons duurzaamheid een belangrijk thema is’.

Maatschappelijk betrokken

Het investeren in de samenleving is één van de pijlers van de bank. Moerings vertelt: ’wij doen meer dan alleen geldelijke bijdragen, wij onder-steunen verschillende maatschappelijke activiteiten door met medewerkers ook zelf actief deel te nemen’. Een goed voorbeeld zegt Den Hartog is het evenement ‘Beursvloer’ in de regio. ‘Diverse maatschappelijke organisaties be-schikken niet altijd over voldoende middelen, menskracht, expertise en netwerk om hun doelen te verwezenlijken. Tijdens de ‘Beurs-vloer komen lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties met gesloten beurs samen. Tijdens het evenement in Zwijndrecht heb ik overigens de rol van ‘hoekman’ vervuld om vraag en aanbod samen te brengen’.

Verbinding en groei met miniMaster

De Rabobank organiseert regelmatig de Rabo miniMasters. In dit programma komen diverse ondernemers uit verschillende sectoren bij elkaar om op een leuke manier onderwerpen te bespreken die van belang zijn voor ondernemers. Moerings vertelt enthousiast: ‘het zijn onderwerpen die bij iedere onderneming spelen, ongeacht in welke branche zij werkzaam zijn. We bespreken bijvoorbeeld strategische of personele uitdagingen. Na de miniMaster is onze ervaring dat ondernemers contact blijven houden en hebben wij een verbinding teweeg gebracht. Dat vind ik zelf erg mooi’.