Industrie

Industrie neemt initiatief aangaande milieu

293
Tewaterlating schip

Industrie neemt voortouw bij aanpak stikstofproblematiek – exponentiële groei in vastleggingen van objecten in maritieme, transport- en bouwsector 

Het World Treasury Center, het mondiaal register en industrieel droppoint voor beoordeling en waardebepaling met wereldwijd meer dan 500 bedrijven, banken, leasebedrijven en overheden als opdrachtgever, signaleert een explosieve stijging van 1.200 % van het aantal vastleggingen van objecten in de maritieme, transport- en bouwsector, waaronder schepen, bouw- en grondverzetmachines. Reden voor deze stijging is de noodzaak om onafhankelijk gecontroleerd inzichtelijk te hebben wat het gebruik en verbruik van o.a. vervuilende elementen, waaronder stikstof, CO2, asbest, chroom en PFAS, zijn. Dit omdat deze een steeds grotere invloed hebben op de exploitatiemogelijkheden, de huidige waarde van een object en het verloop van die waarde. 

Het World Treasury Center waarborgt lifetime en realtime tracking en beoordeling hiervan; dit levert essentiële informatie voor (des)investeringsbesluiten door financiers en ondernemers. Het World Treasury Center faciliteert dataregistratie en beoordeling daarvan in samenwerking met wereldwijd opererende experts. Wat vervolgens inzicht geeft in het gebruik en verbruik van vervuilende elementen. De door World Treasury Center sinds 1996 ontwikkelde applicatie analyseert deze verrijkte gegevens en komt met een eenduidige, objectieve beoordeling als uitkomst voor financiers en belanghebbenden. 

Dit maakt in realtime de impact op het milieu – nu en in de toekomst – ook financieel inzichtelijk. De door World Treasury Center ontwikkelde applicatie vindt haar methodologische oorsprong in de scheepsbouw, boorplatformen, kranen en bouwmachines. 

Riks Noorman, founder en directeur van World Treasury Center, zegt: “Het World Treasury Center is een onafhankelijk platform in termen van zowel structuur als geregistreerde content. In het platform is informatie over vele duizenden objecten en voor miljarden euro’s aan waarde vastgelegd. De juistheid en betrouwbaarheid van de door het World Treasury Center vastgelegde waarden heeft zich bewezen tijdens de kredietcrisis en de explosieve stijging van de afgelopen maand toont de impact van de milieuproblematiek op huidige en toekomstige waarden voor financiers, exploitanten en ondernemers. Wat ooit begon als een handmatig taxatierapport is vanaf 1996 uitgegroeid tot een geavanceerd platform met waardenbepalende algoritmes dat duidelijkheid schept voor een verantwoorde besluitvorming.” 

“Wij zien dat de industrie initiatief toont en ook objectief inzichtelijk wil hebben wat voor positieve bijdrage ze levert, ook om de concurrentiepositie van ondernemingen en exploitanten te verbeteren. Alleen al deze week hebben een vooraanstaande scheepswerf, fabrikanten van generatoren en kranen (beide internationaal actief), een scheepvaartonderneming en een internationaal opererend leasebedrijf objecten bij ons vastgelegd voor tracking van de waardeontwikkeling”, zegt Riks Noorman.