Overig

Over boeren, stikstof en innovatie

215
Animal black and white cows blue skies

Vervuiling, de CO2 problematiek, stikstof en milieubelastende uitstoot. Het moet anders. Maar hoe? We hebben van alles nodig: zuivel, groente, fruit en vleesproducten. De boeren produceren dat. Verder reizen we wat af, met de auto of het vliegtuig. Drugscriminelen die simpelweg chemisch afval in de natuur dumpen. Inmiddels is dit alles een behoorlijk probleem aan het worden. Opwarming van de aarde, klimaatverandering, smeltende ijskappen en overstromingen vanwege hevige regenval. Wie zijn de schuldigen?

Het lijkt nu dat de producenten van ons voedsel als enige de schuld krijgen. De boeren staan on- der grote druk. Het zijn ondernemers en die willen nu eenmaal omzet realiseren. Ze willen kostenefficiënt produceren. Immers, ondernemen moet leiden tot rendement. De oplossing zit dus niet in het beperken of blokkeren van het ondernemerschap van boeren maar meer in het met elkaar bedenken van innovatieve oplossingen. Constructieve samenwerking tussen belangenorganisaties, de overheid en innovatieve hightech bedrijven.

In welke richting ligt de oplossing? Herwaarde- ring van de boerensector, innovatieve- en vernieuwende technieken alsmede verbetering van de communicatie tussen de boer en de burger. Minder regeldruk vanuit de overheid en meer oplossingen vanuit de sector zelf. Het boerenprotest is begrijpelijk, echter het lost op zich niets

op. Het gaat om meer dan stank en uitstoot. Het gaat om onbegrip en ‘wegduiken’ voor een probleem dat meer eigenaars heeft dan de boeren-sector alleen. Geen politiek verantwoorde ad-hoc reacties, maar beleid.

De nu gepresenteerde maatregelen lijken meer op ‘noodoplossingen’. Wat is het gevolg? We pakken de auto weer eens aan. Terugschroeven van de maximale snelheid vermeerderd de kans op stagnerende doorstroming van het verkeer. De woningbouw dreigt tot stilstand te komen en de huizenmarkt staat vervolgens weer voor een grote uitdaging. De boerensector wordt de dupe van alle beperkende regels. Hiervoor in de plaats zou een duurzame herverdeling van landbouw meer ‘zoden aan de dijk zetten’.

Kortom, laten we positief en constructief nadenken met alle partijen over een gemeenschappelijk probleem!

Elke editie van Port of BUSINESS staat er een topsector centraal. Dit keer is dat Agri en Food. Het artikel sluit aan bij het thema en wordt u aangeboden door Port of BUSINESS.