Overig

Op de handen zitten helpt niet

112

Je durft het toch bijna geen toeval te noemen? Dat Drechtsteden Business een uitgave wijdt aan ‘Agri & Food’ en de kopij uiterlijk moet worden ingeleverd op de dag dat de boeren demonstreren in Den Haag en er ‘s ochtends zo’n 1.100 km(!) file staat…

Hoe ontstond die timing? Een oorzakelijk verband? Een vooruitziende blik? Een toevallige samenloop? Het kan in elk geval op vele manieren stof tot schrijven leveren. En als al het stof van de demonstraties is opgetrokken, dan zitten we nog steeds met dat teveel aan stikstof. Dát lost het intense boerenprotest niet op. Dat kán ook niet en was ook niet hun bedoeling.

Wereldwijd

De Nederlandse agri- en foodsector kent vele bedrijven. ‘Nederland’ heeft hier wereldwijd een leidende positie. Om die te behouden wordt er op veel gebieden gewerkt aan maat- schappelijke opgaven, innovatie en kennisdeling. Onderwerpen als klimaat, duurzaamheid en gezondheid zijn leading. Dus nog voordat het ‘Remkes-verdict’ er was, stonden deze in de sector al op de agenda.

Forse tikken

Geen wonder dat er zo’n groot protest kwam. Tijd dat andere sectoren die onderwerpen omarmen; met volle inzet. Maar graag met open vizier, zonder dubbele agenda. Als we allemaal onze grote en kleine stappen naar duurzaamheid zetten en helder blijven den- ken, dan voorkomen we dat de economie forse tikken krijgt. Laat het motto zijn dat we Nederland laten profiteren. We hebben met die stikstof al het nadeel van onze bescheiden oppervlakte. Dat moeten we niet torpederen door op onze handen te blijven zitten.

Alle geledingen

Het gezegde luidt ‘Alleen ga je sneller. Samen kom je verder’. Dat laatste is – niet toevallig – ook het motto van Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden. In alle geledingen moeten we voor de komende jaren en voor klinkende resultaten de handen ineen slaan.

Harry Eskes
Voorzitter Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden