Partnernieuws

Licht verstandelijk beperkt (LVB) in de strafrechtelijke molen

227
Jacob Klink Wergevers Drechtsteden

Tijdens onze laatste bestuursvergadering voor de zomer vertelde ons bestuurslid Annelien Theeuwes MEE) over een regionale zorg en veiligheidsconferentie in de Kuip met als thema: licht verstandelijk beperkt (LVB) in de strafrechtelijke molen.

Deze vraag wordt steeds relevanter nu deze kwetsbare groep mensen bij organisaties zoals politie, Bureau Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en de zittende magistratuur scherper in het vizier komt. Het lijkt voor de hand liggend om de vraag of sprake is van een LVB zo vroeg mogelijk in de strafrechtelijke keten te beantwoorden. Helaas is dat vaak niet het geval. Voor het vaststellen van LVB bij een verdachte is het OM afhankelijk van anderen. Uit verschillende uitspraken blijkt dat een verdachte met LVB een andere aanpak vraagt in de reguliere juridische molen. Voor het OM is het uiteraard van belang dat de verdachte met een licht verstandelijke beperking zo spoedig mogelijk in het strafproces wordt herkend, dat hij middels de aanwezigheid van een raadsman en wellicht ook zijn ouders of een andere vertrouwenspersoon in vrijheid zijn verklaringen kan afleggen en dat een passende interventie wordt geadviseerd, geëist en opgelegd die aansluit bij zijn mogelijkheden.

En waarom dit nu, als column in de Drechtsteden Business;
‘Op de conferentie was er ook de mogelijkheid om met een Virtual Reality-bril te ervaren hoe het is om een persoon te zijn met een licht verstandelijke beperking. Annelien werkt toch al heel wat jaren bij MEE en denkt dan al veel te weten maar ze is toch die ervaring aangegaan om de bril op te zetten.

“Je voelt je met het opzetten van deze VR-bril (en het daarmee stappen in de huid van ie- mand met LVB) direct onbegrepen en raakt zwaar gefrustreerd! Je snapt de opdrachten niet, wordt bij voortduring niet serieus genomen en schiet merkbaar te kort. Wat ik er van geleerd heb, is dat in elk geval de communicatie met iemand met LVB op een andere manier moet plaatsvinden om begrepen te worden.”

In de strafrechtketen wordt steeds meer rekening gehouden met een LVB en dat is niet zonder reden. Niet alleen is het goed te weten hoe je iemand met LVB benadert en je vragen zo stelt dat ze daadwerkelijk worden begrepen. Want je kunt pas effectieve interventies plegen als je weet wie je voor je hebt.

Dit geldt niet alleen in de strafketen waar deze conferentie over ging. Graag geef ik bij deze de raad van Annelien door om ieder die hier in een organisatie meer over wil weten zeker deze Virtual Reality-bril een keer op te zetten. Maar ook een conferentie waar techniek, de strafketen en de zorg bij elkaar komen. Met elkaar elkaars werk beter maken.

Jacob Klink
Voorzitter bij Werkgevers Drechtsteden