Financieel

Op de valreep nog een belasting voordeel benutten in 2019?

145
Jacob

Werkgevers Drechtsteden

Met de komst van de decembermaand, nadert het einde van 2019 nu echt met rasse schreden. Voor de één een periode waarin nog even fl ink moet worden aangepoot, terwijl de ander al bezig is met de voorbereidingen voor het komende jaar. Maar bovenal voor ons ondernemers ook hét moment om te kijken waar mogelijk dit jaar nog een belastingvoordeel te behalen valt.

Zorg bijvoorbeeld dat u de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) optimaal benut. Heeft u nog vrije ruimte over? Dan kunt u bijvoorbeeld een belastingvrije bonus toekennen aan uw personeel.

Ook een uitdeling aan uzelf in de vorm van dividend is mogelijk nog interessant in 2019. Het belastingtarief van box 2 stijgt met ingang van 2020 van 25% naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%.

Hier staat tegenover dat de tarieven in de vennootschapsbelasting de komende jaren gaan dalen. Het tarief voor de eerste € 200.000 winst bedraagt in 2019 19% en daalt in 2020 en 2021 naar respectievelijk 16,5% en 15%. Het tarief voor het deel van de winst dat boven de € 200.000 uitstijgt, is in 2019 en 2020 belast tegen 25%, maar daalt in 2021 naar 21,7%. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen door bijvoorbeeld een ge-plande investering naar voren te halen of een voorziening voor toekomstige kosten te vormen.

Overweegt u net als veel Nederlanders om elektrisch te gaan rijden? Dan doet u er goed aan om dit nog in 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4% bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8% bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000, zoals nu nog het geval is. Over het bedrag daarboven betaalt u 22%.

Een laatste tip voor een gegarandeerde gezellige kerst: schenk eens een bedrag aan uw (klein)kinderen. Er zijn diverse belastingvrije mogelijkheden. Zo kunt u in 2019 uw kinderen belastingvrij € 5.428 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.173.

Dit zijn slechts enkele praktijkvoorbeelden, maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Verdiep u eens in de tips van uw accountant of adviseur en benut de fiscale voordelen optimaal!