Financieel

Rabobank staat midden in samenleving

218
Hoge gebouwen

De financiële wereld is in transitie. Niet alleen door digitalisering maar bijvoorbeeld ook door de verandering naar een purpose economie. Vernieuwing is noodzakelijk. We spreken Angelique Suijkerbuijk, directeur vermogensmanagement voor de Rabobank Kring Zuid-Holland en Ronald van Raaij, directeur bedrijven bij Rabobank Rotterdam over ontwikkelingen bij de Rabobank en haar rol in de zakelijke en maatschappelijke samenleving.

Van Raaij vertelt als eerste meer over de transitie van de financiële wereld. “Vernieuwing is niet alleen noodzakelijk vanwege concurrentie maar ook omdat klanten zich anders gaan gedragen. De mate waarin onze klanten iets als complex ervaren neemt af. Zo zijn klanten ten aanzien van kleine zakelijke financieringen beter voorbereid dan in het verleden en veel dienstverlening kan tegenwoordig in de app. Veel service achtige handelingen lopen sowieso niet meer face to face. Het gaat tegenwoordig zoveel sneller en gemakkelijker. Tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan kennis en advies op het gebied van complexe onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensbeheer.” Een andere beweging in de financiële wereld is volgens Van Raaij de verandering naar een purpose economie. “Zingeving, zoals duurzaamheid of maatschappelijk betrokkenheid, achter de dienstverlening wordt steeds belangrijker.”

Organisatiestructuur

Gepassioneerd vertelt Van Raaij verder: “Als bank is het nood-zakelijk om de dienstverlening aan te passen op de beweging die door de samenleving wordt gemaakt, zowel zakelijk als maatschappelijk. Suijkerbuijk knikt instemmend en zegt: “Onze relaties werken steeds meer digitaal en door het aanbieden van specialisme is het mogelijk om je als bank te onderscheiden. Dit vraagt echter wel om een schaalvergroting.” De huidige organisatiestructuur van de Rabobank, waarbij alle mid- en back-office activiteiten regionaal zijn georganiseerd, is volgens Van Raaij een perfecte match tussen het in huis hebben van hoogwaardige specialismes en het gebiedsgebonden werken. De Rabobank heeft volgens hem hierdoor optimale inzet van kennis en kunde van sectorspecialisten en tegelijkertijd blijft de lokale geaardheid en betrokkenheid van de bank in tact.

FIRST

Niet alleen heeft de Rabobank een nieuwe organisatiestructuur. Ook is Rabobank Rotterdam onlangs verhuisd van het kantoor op de Blaak naar het gebouw FIRST aan het Weena. Suijkerbuijk vertelt enthousiast: “Het nieuwe pand is uitermate geschikt om elkaar te ontmoeten. We noemen het ook wel onze ontmoetingsplek. Door de open structuur worden medewerkers hier ook toe uitgenodigd. Er is zoveel specialisme bij elkaar gebracht waarbij ontmoeten en kennisdeling cruciaal is. Daarnaast vol-doet het pand aan duurzaamheidscriteria. Het is een eigentijdse flexibele werkomgeving die naadloos aansluit bij de waarden van onze bank. ” FIRST ligt volgens Van Raaij verder op een strategische locatie, midden in het ‘kloppend zakelijk hart’. “Hier komt alles samen. Het is een innovatieve broedplaats en kent een grote variëteit aan bedrijven. Van groot en gevestigd tot kleinschalig en start-up. Daarnaast is er ruimte voor wonen in de buurt, recreëren daar waar het kan en ultieme bereikbaarheid door de aanwezigheid van openbaar vervoer. Wij zijn daar nu onderdeel van.”

Maatschappelijke impact

Niet alleen is een optimale dienstverlening van be-lang voor de Rabobank maar ook maatschappelijke betrokkenheid. Suijkerbuijk legt dit uit: “Wij zijn meer dan een financiële instelling gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij nemen. Ook hier in Rotterdam. Onze maatschappelijke visie is om welzijn en welvaart toe te voegen” Van Raaij ver-volgt: “Wij zijn een bank en moeten het met onze klanten heel goed doen. Tegelijkertijd kunnen wij, maar ook samen met onze klanten, een positieve bijdrage leveren aan verschillende thema’s zoals duurzaamheid of zelfredzaamheid. Dit kan natuurlijk door met onze klanten de goede dingen te bespreken. Zo werken wij samen met Energieke Regio. Wij stimuleren zakelijke klanten om hun vastgoed te verduurzamen en dragen bij aan een duurzaamheidsscan zodat grote verbruiksposten alsook mogelijke aanpassingen zichtbaar worden. Daarnaast ontwikkelen wij zelf ook programma’s en worden we door de samenleving gevraagd om een bijdrage te leveren aan verschillende initiatieven. Hiervoor is er ook het Rabobank Rotterdam Fonds.”

Circulair ondernemen

Rabobank heeft volgens Van Raaij circulair ondernemen ook hoog in het vaandel. “Circulair onder-nemen zorgt ervoor dat een product of materiaal zo lang mogelijk zijn waarde behoudt. Dit vraagt om over de grens van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken. Om dit te faciliteren organiseren wij mede CIRCO Track. Dit is een initiatief van CIRCO, de gemeente Rotterdam, Blue-City en Rabobank om op sectorniveau grote en middelgrote partijen, bijvoorbeeld uit de bouw, bij elkaar te brengen en uit te dagen om na te denken over hun circulaire model. Een ander voorbeeld is volgens Suijkerbuijk de Circulair Ondernemen Challenge. “Het doel van de Circulair Ondernemen Challenge is om per regio en bedrijf de circulaire kansen in beeld te brengen zodat ondernemers met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen bedenken. Er zijn mooie voorbeelden waarbij de ene ondernemer iets over heeft wat een andere ondernemer goed kan gebruiken.”

Money meets impact ideas

Een ander mooi voorbeeld voor het tot stand brengen van verbinding is volgens Suijkerbuijk ‘money meets ideas’. “We brengen vermogende ondernemers of particuliere relaties bij elkaar en verbinden ze aan startende ondernemers die bijzondere ideeën hebben met maatschappelijke impact. Het is dan belangrijk om investeerders te zoeken die bereid zijn om niet per se het rendement voorop te plaatsen maar juist geloven in de maatschappelijke impact en het sociale rendement.” Het kennen en vinden van de juiste stakeholders is dan van belang volgens Van Raaij.

Ontwikkelingen 2020

Het is ons duidelijk dat de Rabobank voortdurend investeert in optimale dienstverlening en haar maatschappelijke rol in de lokale samenleving. Ook in 2020 staan er nieuwe ontwikkelingen op stapel. Suijkerbuijk vertelt dat Rabobank volgend jaar als eerste ‘mandaat beleggen’ gaat doorvoeren. “Mandaat beleggen houdt in dat wij niet meer zelf onze fondsen inrichten maar dit uitbesteden aan een ‘tussenpersoon’. Hierdoor kunnen wij nog meer invloed uitoefenen op ESG-criteria. Criteria op het gebied van environment, social en governance, ook wel niet financiële factoren genoemd. Op deze manier kunnen wij ons steentje bijdragen aan veel meer duurzame fondsen. Het belang van duurzaamheid voor bedrijven is zo groot omdat de waarde en continuïteit dan veel meer gewaarborgd is.” besluit Suijkerbuijk.