Financieel

Subsidie voor Gebiedsmanager Duurzaamheid

168

Als ondernemer denk je vast eens na over duurzame energie. Energie opwekken, elektrisch vervoer en bedrijfsprocessen meer energie-efficiënt maken? Maar waar moet je beginnen, wat zijn de relevante technieken en welke subsidies zijn er? Daarbij is de praktische vraag, bij wie kun je terecht? Vanaf nu kunnen de bedrijven op Donkersloot met die vragen terecht bij de nieuwe gebiedsmanager Duurzaamheid, Hendry Klooster. De gemeente Ridderkerk heeft van de Provincie Zuid-Holland begin dit jaar een subsidie toegekend gekregen voor het project Energietransitie Bedrijventerrein Donkersloot. Dat is goed nieuws, want nu kunt u vrijblijvend praten met een expert over uw duurzame plannen. Hendry kent de technieken, de subsidies en waar mogelijk zorgt hij voor samenwerking met uw collega’s op Donkersloot.

Hendry heeft als gebiedsmanager al mooie duurzaamheidsresultaten geboekt in de regio, onder andere als aanjager van de 1e fase richting een energieneutraal bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Het komende jaar richt hij zijn pijlen op Ridderkerk.

Zijn streven: “alle ondernemers in Ridderkerk bijstaan in het realiseren van hun verduurzamingsambities. Ik weet dat veel ondernemers in Ridderkerk al overtuigd zijn van het nut van duurzaam ondernemen voor zowel hun personeel, omgeving als organisatie. Met het sluitend maken van hun business case zorg ik graag voor dat laatste stukje motivatie! Van willen, naar: doen!”

Duurzaam ondernemer betekent ook: durven samenwerken. Het kijken over de grenzen van de eigen organisatie; kennis delen, ervaringen uitwisselen en het vormen van collectieven daar waar er raakvlakken zijn ten aanzien van centrale inkoop, financiering of subsidies. Het delen van kennis staat centraal – bijvoorbeeld over het verkrijgen van subsidies en het voldoen aan de eisen die de Milieuwet stelt ten aanzien van verduurzaming.

Het is voor ondernemers fijn hier een klankbord bij te hebben en ook samen te werken met andere ondernemers. Mocht u in gesprek willen met Hendry Klooster dan kunt u hem bereiken via (tel: +31 6 11725800 / mail: hklooster@enerless.nl).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here