Dienstverlening

4 op 10 mkb’ers in zakelijke dienstverlening investeren sinds corona meer in welzijn personeel

987

Een derde mkb’ers vindt dat werknemers minder tijd ‘verspillen’ bij koffieautomaat 

Bijna 4 op de 10 mkb’ers in de zakelijke dienstverlening investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die als gevolg van de pandemie veel meer thuiswerken dan voorheen. Dit doen zij onder meer door het stimuleren van een dagelijkse wandeling (41 procent), het geven van kortingen op gezonde maaltijden (13 procent) en door (online) sportlessen te organiseren (13 procent). Ook zijn veel ondernemers een stuk flexibeler als het gaat om de werktijden: bijna twee derde hanteert geen vaste werkuren meer, zolang het werk maar wordt gedaan. Bijna een derde zegt zelfs dat hun werknemers door thuis te werken veel efficiënter zijn en er minder tijd wordt ‘verspild’ bij bijvoorbeeld de koffieautomaat.Bijna 4 op de 10 mkb’ers geven dan ook aan dat zij na de crisis meer zullen thuiswerken dan ervoor. Dat blijkt uit de MKB Barometer van Teamleader – leider in de markt voor Work Management-software – waarin ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening hun visie geven over de impact van één jaar corona op thuiswerken, arbeidsproductiviteit en het welzijn van hun medewerkers.

Hoewel de sector optimistisch is over de toekomst denkt 52 procent van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening dat de sector blijvend is veranderd door corona. Bijna  6 op de 10 mkb’ers met personeel geven aan dat dit vooral opgaat voor de manier van werken. Desondanks zien werkgevers vaker (19 procent) dat thuiswerken een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit dan andersom (14 procent). Veel mkb’ers hebben de indruk dat hun personeel thuis harder werkt, maar signaleren wel verschillen tussen personeel met en zonder kinderen. Bijna een kwart (22 procent) stelt vast dat werknemers zonder kinderen productiever zijn dan collega’s met kinderen.

“Uit ons onderzoek blijkt dat thuiswerken een zeer positief effect kan hebben op de productiviteit van medewerkers en veel ondernemers zien dit zelfs terug in hun bedrijfsresultaten. Ruim de helft van de werkgevers heeft dan ook gezorgd dat hun personeel over de juiste tools beschikt om thuis zo goed mogelijk te kunnen werken. Corona heeft er mede hierdoor óók voor gezorgd dat de digitalisering bij bijna de helft van de bedrijven in een stroomversnelling is gekomen”, vertelt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader. “Tegelijkertijd vraagt thuiswerken om nieuwe kwaliteiten van mkb’ers. Zo moeten zij zorgen dat hun mensen gezond en gemotiveerd blijven, terwijl zij hier minder grip op hebben. Het is dan ook cruciaal om mensen met elkaar te blijven verbinden, bijvoorbeeld door het organiseren van digitale evenementen, zoals een virtuele vrijdagmiddagborrel of sportsessie.” Dat (gedeeltelijk) thuiswerken de norm lijkt te worden, blijkt wel uit het feit dat ruim 4 op de 10 mkb’ers in de zakelijke dienstverlening zeggen dat zij na de coronacrisis een kleiner of zelfs helemaal geen kantoor meer willen gebruiken.

Betere prestaties ondanks corona

Hoewel ook mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening vorig jaar flink zijn getroffen door de coronacrisis, heeft de pandemie bij 55 procent niet geresulteerd in een negatief effect op hun bedrijf. Bijna een kwart geeft zelfs aan dat corona positief heeft uitgepakt voor hun bedrijfsresultaten. Zo heeft meer dan driekwart van de mkb’ers geen medewerkers hoeven te ontslaan en heeft 19 procent zelfs meer personeel aangenomen.