Overig

Accountant in 2012

988

Stilstand is achteruitgang. Visser & Visser wil een stap verder. Juist in turbulente tijden komt het echte ondernemersgevoel naar boven. Ondernemers die kansen en mogelijkheden zien en tegelijkertijd op zoek zijn naar een kritische tegenspeler die ervoor zorgt dat hun plannen en ideeën sterker en beter worden uitgevoerd. Geen meepraters, maar kritische meedenkers.

Veranderende markten vragen om veranderende producten. Wat is de gereedschapskist van een modern accountantskantoor anno 2012? Veel flexibele mogelijkheden, duidelijke communicatie en transparante producten. Hoe doet Visser & Visser dat?

Administratie

Relevante cijfers en periodieke coaching zijn behoeften die bij veel ondernemers gesignaleerd worden. Gewoon zorgen voor dagelijkse betrouwbare cijfers, dat mag toch geen probleem meer zijn in 2012? Ons eigen product MKB-Coach hebben wij daarom optimaal ingericht op deze vraag en is volledig gedigitaliseerd. In de cockpit ziet de ondernemer in één oogopslag de prestaties. Zoals robots en lopende banden in een fabriek, is de administratie een standaardproces. Maar wel met toezicht en interpretatie van de uitkomsten. Op de website hebben we een transparant overzicht van de kosten opgenomen. Voor complexere administraties hebben we goed uitgewerkte cockpits en analysetools, gebaseerd op Qlikview. Gewoon dagelijks inzicht.

Pensioen

Een pensioenregeling is een dure secundaire arbeidsvoorwaarde. Omdat pensioen zo duur en ingewikkeld is, kan veel geld bespaard worden door juiste keuzes te maken. Visser & Visser Pensioenadviseurs breekt deze blackbox voor u open en geeft niet alleen inzicht in de risico’s en mogelijkheden maar lossen deze ook met de ondernemer op. Zowel voor collectieve pensioen als individuele regelingen.

HRM advies

Flexibilisering van het arbeidsrecht. Iedere organisatie loopt wel eens tegen problematiek aan waarvoor intern de juiste deskundigheid of capaciteit ontbreekt. Visser & Visser heeft zeer ervaren mensen, die ook acuut kunnen optreden.

De adviseurs zijn niet alleen bij krimp betrokken, maar ook voor groei en uitbreidingen zoals werving, selectie van medewerkers en verbetering van werkprocessen.

Corporate Finance

Waardering van aandelen, onderneming verkopen, uitbreiding van activiteiten, management buy-out, deelnemingen kopen. Zomaar wat steekwoorden die de werkzaamheden van Visser & Visser Corporate Finance beschrijven. Aan het begin van het ondernemersleven en aan het einde daarvan zijn wij betrokken. Maar ook als de ondernemer groeikansen wil benutten door andere bedrijven over te nemen. Vaak zijn dit roerige tijden. Laat emotie u geen geld kosten, maar maak gebruik van onze ervaring. Om de deal van uw leven te sluiten, gaan wij met de ondernemer een paar stappen verder.

Business Adviseurs

Ondernemingen staan niet stil. Op veranderende omstandigheden moet je als ondernemer adequaat reageren. Nieuwe businessmodellen, andere financiering, risico’s elimineren of samenwerken in netwerken. Alert zijn op nieuwe mogelijkheden om beter te ondernemen. Niet bang zijn voor een snel veranderende markt, maar juist gebruikmaken van de mogelijkheden die zich nu voordoen. Dat is waar we met elkaar over nadenken en nieuwe concepten voor ontwikkelen. Kortom, optimale flexibiliteit. Niet stilstaan, maar meegroeien.

Uiteraard staan de oude kerndisciplines als een rots in de branding: accountancy, fiscale advisering, salarisadministraties, audit. Maar dan wel met de beste technische hulpmiddelen en jonge, goed opgeleide medewerkers. Die bovendien nog aardig kunnen zijn ook….

Stap verder ..

Ondernemen is dwarsliggen, een eigen visie hebben, kritisch durven zijn en doorgaan waar anderen niet meer durven of kunnen. Zo kom je een stap verder.  Optimale aandacht, kritisch meedenken, dat verandert niet bij Visser & Visser. Naar deze ondernemers zijn wij altijd op zoek. De echte. Durft u zich hierbij aan te sluiten?

Drs. Jurgen Boer RA