Overig

Advocaat van de duivel

773

Scheiden is weer hot. Het pijnpunt is, dat als mensen eenmaal besloten hebben uit elkaar te gaan ze vaak niet eens kunnen scheiden. De woning is momenteel voor velen een groter blok aan het been dan de aanstaande ex.

Vaak wil de ouder bij wie de kinderen blijven tijdelijk in de echtelijke woning blijven wonen. Logisch, want voor kinderen is het prettig als zij niet ook nog eens vriendjes, vriendinnetjes en hun vertrouwde omgeving kwijtraken. Zodra de kinderen groter zijn zal deze ouder de woning verkopen om elders een nieuwe start te maken. Helaas werken banken op dat punt niet echt mee. Het zou van meedenken getuigen als banken mee zouden werken om tot creatieve oplossingen te komen. Hebben zij zelf immers niet meegewerkt aan het creëren van de problemen door de enorme hypotheken, die ze in het verleden hebben verstrekt? In plaats daarvan grijpen ze de regels van de AFM aan om zo min mogelijk of zo moeilijk mogelijk financiering te verstrekken. Inzicht geven in de financiële situatie en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is een eerste stap in het echtscheidingsproces. Op basis daarvan  berekenen wij de alimentatie en beoordelen wij of de gewenste woonsituatie ook haalbaar is. Alimentatie en inzicht in de nieuwe woonsituatie zijn hiermee het vertrekpunt voor de verdere onderhandelingen.

Daarbij onverminderd vasthouden aan de welstand tijdens huwelijk is niet meer van deze tijd. Twee separate huishoudens kosten nu eenmaal meer dan één. Partneralimentatie is bedoeld om de ander redelijk in zijn of haar onderhoud te voorzien en ervoor te zorgen dat hij of zij  financieel zelfstandig op eigen benen komt te staan. Gelukkig zijn er steeds meer partners die dit aangrijpen om zo snel mogelijk een bestaan op te bouwen waar ze zelf ook echt gelukkig van worden. Maar te vaak nog worden de financiën aangegrepen om de pijn van het huwelijk te vergelden. Door woede en angst verblind is men niet in staat het eigen aandeel in de scheiding onder ogen te zien.

Eigenlijk zouden echtparen voordat ze gaan scheiden eerst een cursus life planning moeten volgen en dan pas tot afspraken mogen komen. De grondlegger van life planning – George Kinder – heeft er een boek over geschreven:The seven stages of money maturity. Op basis daarvan leert Kinder je te kijken welk aandeel jezelf hebt in waar je staat en welke patronen aan jouw gedrag ten grondslag liggen. Maar bovenal leert hij je dat iedereen gelukkig kan worden als je maar je hart volgt en ervoor durft te gaan. Dat laatste brengt grote (financiële) onzekerheid met zich mee, want vooraf weet je niet of je daarin slaagt. Maar wist je dat bij een huwelijk ook niet? Vraag een willekeurig persoon waar hij gelukkig van wordt en vervolgens waarom hij of zij dit niet doet. Bij de meesten volgt er dan een reeks ‘maren’. Zijn motto: Blijf niet langer slachtoffer van je mislukte huwelijk of leven maar doorbreek de patronen die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Inzicht in eigen falen hoort daar ook bij.

Onzekerheid hoe financiële afpraken op de langere termijn uitpakken gooit vaak roet in het eten. Voor ons reden om de afspraken niet alleen op de korte maar ook op de langere termijn door te rekenen. Inzicht hoe cliënten nu maar ook in de toekomst (voor en na de pensioendatum) er voor staan, is vaak al een doorbraak om uit de impasse van de onderhandelingen te komen. Eigenlijk is echtscheiding financiële planning op en top!

Door cliënten direct overzicht en inzicht te verschaffen maar ook de redelijkheid en onredelijkheid van hun wensen en eisen in te laten zien kan het echtscheidingsproces aanzienlijk worden bespoedigd. Tenzij je met de advocaat van de duivel te maken krijgt!

Voor vragen, reacties of advies naar aanleiding van dit onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie van Iris Brik.