Overig

Afgelopen periode belangrijk leermoment voor flexibel werken

619

Scheepswerf Slob is een bedrijf in Papendrecht dat luxe jachten bouwt. Suzanne Romein is managementassistente bij het bedrijf: “Hier wordt de basis van onze superjachten gebouwd. Daarna gaan ze op transport en worden elders afgebouwd.”

Slob kijkt al langer hoe medewerkers de drukte op de weg kunnen omzeilen. Zo beginnen productie-medewerkers al om 7 uur. Het kantoorpersoneel werkt, waar mogelijk, sinds corona thuis. De goede informatieverstrekking rond het groot onderhoud van de N3 wordt door het bedrijf op prijs gesteld. “Er wordt echt moeite gedaan om bedrijven zo goed mogelijk te informeren,” aldus Suzanne.

De scheepswerf heeft zo’n 175 mensen in dienst: 50 op kantoor en 125 op de werf. Daarbij wordt het ingeleende personeel niet meegerekend. Suzanne: “We wilden juist beginnen met een test waarbij het kantoorpersoneel tussen 6 en 9.30 uur binnen mocht komen toen corona begon. Thuiswerken werd bij ons voorheen niet of nauwelijks gedaan. Toen, half maart, moesten we ineens. De thuiswerk-faciliteiten werden door het bedrijf gelukkig goed en snel geregeld. Dat vergde best wel iets, want bijvoorbeeld onze engineers hebben speciale programma’s nodig.” Productiepersoneel heeft logischerwijs geen mogelijkheden om thuis te werken. “In het belang van ieders veiligheid hebben we in overleg met de betrokkenen ook in de productie een veilige werkomgeving gecreëerd met gespreide pauzes, speciale maskers met ventilatie, looproutes etc.”

De afgelopen periode was voor het bedrijf een leermoment. “We hebben meerdere vestigingen in Nederland en voorheen reden we daar dan naartoe voor een vergadering. Nu doen we dat grotendeels digitaal.” Op de vraag of al het kantoorpersoneel thuiswerkt, is de reactie van Suzanne: “Nu weer wel zoveel mogelijk, maar de afgelopen periode was de verdeling 50-50. Een deel van de medewerkers werkte de helft van de week op kantoor en de andere helft van de week thuis. Ook waren er mensen die nagenoeg volledig thuis of juist nagenoeg volledig op kantoor werkten. Hierover werden per afdeling goede afspraken door de leidinggevenden met de medewerkers gemaakt. We zorgden er in ieder geval voor dat er niet teveel mensen tegelijk op kantoor aanwezig waren, zodat de 1,5 meter gewaarborgd kon worden.”

Dit interview vond plaats voordat de maatregelen weer aangescherpt werden.