Overig

Bedrijfsoverdracht: wacht niet te lang!

500

Staat u al lang aan het roer van uw onderneming ? Werkt de volgende talentvolle generatie in uw onderneming. Dan is het tijd om stappen te ondernemen. Stappen die over het algemeen om tijd en aandacht vragen. Een bedrijfsoverdracht is niet in een achternamiddag geregeld; het proces vraagt  overleg, planning en (fiscaal-) advies. De overheid faciliteert gelukkig (nog) dergelijke processen. Een korte verkenning.

Bedrijfsopvolgingsregeling: iets voor u?

Als u de aandelen van uw B.V. wilt overdragen aan een volgende generatie dan bent u in principe 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde op die aandelen. In de situatie dat de aandelen worden geschonken of vererven is tevens (veelal 20%) schenk- of erfbelasting verschuldigd. Al met al een dure aangelegenheid die een bedrijfsopvolging flink kan bemoeilijken. Om die reden heeft de wetgever bepaald dat geen inkomstenbelasting verschuldigd is als aandelen worden geschonken cq. vererven in het kader van een bedrijfsoverdracht. Oftewel, als de B.V. een onderneming drijft, kan de inkomstenbelastingclaim op de aandelen worden doorgeschoven. Voor de schenk- en erfbelasting gelden in dat geval interessante vrijstellingen (€ 1.045.611 geheel vrij en het meerdere daarboven is voor 83% vrijgesteld). Het is daarom de moeite waard om hier serieus over na te denken.

Onderneming

Om van de bedrijfsopvolgingsregeling gebruik te kunnen maken wordt als voorwaarde gesteld dat de B.V. een actieve onderneming drijft. Aandelen in een beleggingsvennootschap kunnen dus niet fiscaal gunstig vererven of worden geschonken. Onlangs echter heeft het Gerechtshof in Den Haag beslist dat bij een schenking of vererving van aandelen in een vastgoedvennootschap wél een beroep kan worden gedaan op de faciliteiten. Concreet betekent dit dat niet hoeft te worden afgerekend in de inkomstenbelasting en dat ook voor de erf- en schenkbelasting een vrijstelling geldt. Dit is een interessante ontwikkeling waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen.

Trek uw plan

Veelal begint een ondernemer te laat aan overdracht. Wij willen u helpen hier eerder aan te denken, (fiscale) mogelijkheden met u te bespreken, plannen te maken en uit te voeren !

Wat denkt u van het volgende vergezicht: Niet alleen fiscaal gefaciliteerd overdragen maar ook durven om uit de dagelijkse operatie te stappen en als een helikopterpiloot de volgende generatie een stap verder helpen. Dat is goed voor u, voor uw opvolgers en ook voor de onderneming.

Visser & Visser organiseert in het najaar de bedrijfsopvolgingsweken, waarbij we in diverse bijeenkomsten meer informatie verschaffen over dit onderwerp.

Houd onze website in de gaten!
www.visser-visser.nl