Overig

‘Belangenbehartiger voor alle ondernemers’

868

Bereikbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en de ruimte om te groeien; dat zijn de vier belangrijkste speerpunten van VBO Fresh World. De Barendrechtse ondernemersvereniging is er daarnaast om contacten tussen lokale bedrijven onderling tot stand te brengen, te versterken en in stand te houden. Volgens voorzitter Paula van Hamburg lukt dat aardig.

“We beschikken momenteel over zo’n 200 leden en zij vormen een redelijk adequate afspiegeling van het Barendrechtse ondernemersklimaat. Veel grote en middelgrote bedrijven zijn bij ons aangesloten. Ook de winkeliersvereniging is lid. Zij vertegenwoordigen de zelfstandige winkeliers met een eigen zaak. Barendrecht is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de AGF-sector, maar daar gaat echt niet al onze aandacht naar uit. VBO Fresh World is een belangenbehartiger voor alle ondernemers,” legt Van Hamburg uit. “Mijn voorzitterschap duurt nog drie jaar en het is mijn streven om aan te einde van die periode een vereniging achter te laten met 230 leden, maar ook om een vereniging te zijn waar ondernemers elkaar weten te vinden en te versterken.”

Bij VBO Fresh World staat er zo’n tien keer per jaar een activiteit op de agenda. “Dat varieert van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis en een ledenbijeenkomst tot een inloopborrel en het spelen van een potje boerengolf tegen de ondernemersvereniging uit Heerjansdam. En afgelopen november hebben leden voor het eerst met en voor elkaar gekookt. Die workshop was een groot succes en leidde in een ongedwongen sfeer tot veel nieuwe contacten. Dus daar maken we wellicht een jaarlijkse traditie van.” Met de gezelligheid zit het dus wel goed, maar tegelijkertijd worden er ook resultaten geboekt. “We hebben ons bijvoorbeeld hard gemaakt voor een Nieuw Reijerwaard dat tot 2020 uitsluitend plek biedt aan bedrijven uit de AGF-sector. Dat de Nederlandse tuinbouwsector vorig jaar ten onrechte medeverantwoordelijk werd gehouden voor de dodelijke EHEC-bacterie heeft de branche geen goed gedaan. Vooral telers van komkommers, tomaten en sla zijn die malaise nog niet te boven. Sommige bedrijven hebben zelfs hun deuren moeten sluiten. Ik hoop dan ook echt dat de sector op korte termijn een positieve boost krijgt.” Met de gemeente zit VBO Fresh World sowieso tweemaal per jaar aan tafel. “Dan discussiëren we onder andere over zaken als problemen die ondernemers tegenkomen bij het aanvragen van vergunningen en het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Er moet goed gekeken worden of de inzet van plaatselijke ondernemers voldoende is. Splits desnoods grote projecten op, waardoor in ieder geval minimaal de helft van het werk binnen de gemeentegrenzen blijft.”

Inherent aan een bruisende, dynamische groeigemeente als Barendrecht is dat er altijd genoeg ontwikkelingen zijn. De agenda is nooit leeg. “De komst van Nieuw Reijerwaard, de ontwikkelingen rondom het centrum, de infrastructuur van en naar Barendrecht en het opknappen van bestaande bedrijventerreinen zijn allemaal zaken waar we graag over meedenken. Ik vind dat onze leden daar best nog actiever in mogen zijn. ‘Draag punten aan!’, roep ik dan ook regelmatig. Want alleen dan zorgen we gezamenlijk voor een nog beter economisch presterend Barendrecht.”