Overig

Belangrijke innovatiesubsidie voor ondernemers

371
Arnoud Proos

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een subsidie gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidie is voor het door gemeenten en ondernemers opgezette driejarige programma ‘Innovatie High Five’, bedoeld om vernieuwing in het bedrijfsleven te stimuleren.

De wethouders Economische Zaken Arnoud Proos (Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Henk van Os (Ridderkerk) zijn er blij mee. Negen projecten in Nederland kregen deze ‘MKB-deal’-subsidie van het ministerie. De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben de subsidieaanvraag beiden met een aanbevelingsbrief ondersteund.

Innovatie High Five

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren veel aandacht voor innovatie: het ontwikkelen van vernieuwende producten, diensten en processen. Ook ondernemers uit de drie gemeenten hebben steeds meer behoefte om te vernieuwen: nieuwe uitdagingen vragen om antwoorden. Het programma ‘Innovatie High Five’ verbindt ondernemersvragen aan bestaande en nieuwe lokale, regionale en landelijke initiatieven. Dat gebeurt vooral door kennis delen en slimmer samenwerken. Elkaar ontmoeten is daarbij erg belangrijk. Innovatie ontstaat namelijk vaak door ‘het organiseren van toeval’. Ondernemers komen elkaar tegen en de een blijkt net hét antwoord te hebben op de vraag van de ander.

Nu de subsidie binnen is, kunnen in de komende periode de plannen verder worden uitgewerkt.