Overig

Belastingdienst als crediteur

2359

Wellicht heeft u het zelf ook al ervaren. Steeds meer ondernemers merken de gevolgen van de economische crisis. Door teruglopende omzet en rendement is het voor velen steeds moeilijker om alle facturen op tijd te voldoen. Daardoor beginnen er achterstanden te ontstaan in de betalingen aan schuldeisers, zoals de Belastingdienst. En dat is geen gemakkelijke crediteur.

De Belastingdienst is één van de belangrijkste schuldeisers voor veel ondernemers. Dat geldt vooral voor de periodiek af te dragen loonheffing en omzetbelasting. Kunt u de verschuldigde belasting niet (volledig) afdragen, of een reeds opgelegde aanslag niet (tijdig) betalen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst hanteert echter een stringent beleid en stelt nogal wat voorwaarden voordat uitstel van betaling wordt verleend.

Soepeler invorderingsbeleid

In verband met de kredietcrisis is het invorderingsbeleid voor ondernemers echter tijdelijk versoepeld voor ondernemers die als gevolg van de crisis in tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn geraakt. Als u een verzoek om uitstel van betaling indient, moet u daarbij motiveren waarom u van mening bent dat uw (tijdelijke) liquiditeitsprobleem voornamelijk wordt veroorzaakt door de crisis. Vaak kan uw accountant of belastingadviseur u daarbij ondersteunen.

Wel zekerheden verstrekken

Verder dient u er rekening mee te houden dat de Belastingdienst u zal vragen om zekerheid te verstrekken. U kunt daarbij denken aan een verpanding van roerende zaken, een (tweede of derde) hypotheekrecht of bankgarantie. Voor de meeste ondernemers zal het in de praktijk lastig blijken om aan deze voorwaarde van zekerheidsstelling te voldoen.

Meestal zijn de zekerheden namelijk al gebruikt voor een bancaire financiering. Het zal duidelijk zijn dat hoe meer zekerheid u de Belastingdienst kunt verstrekken, hoe groter de bereidheid zal zijn om u uitstel te verlenen. In de praktijk wordt overigens ook wel, bij uitzondering, uitstel verleend voor kortere termijnen zonder dat er zekerheid hoeft te worden verstrekt.

Maximale termijn

Ook ten aanzien van de termijn van uitstelverlening stelt de Belastingdienst grenzen. Met een betaling in zes maanden gaat de Belastingdienst vrijwel altijd akkoord. De maximale termijn waarvoor zij uitstel mag verlenen bedraagt een jaar, maar dat is dan ook echt het maximum. Een verzoek om een langere termijn wordt doorgaans per definitie afgewezen.

Gegevens overleggen

Bij uw verzoek om uitstel van betaling dient u diverse gegevens mee te sturen, zoals onder meer jaarstukken van de afgelopen boekjaren, tussentijdse cijfers (voor zover voorhanden), een overzicht van debiteuren en crediteuren, een overzicht van lopende opdrachten en een prognose voor de komende twee jaar.

Werkt u via een BV ? Dan adviseren wij u altijd tijdig een zogenaamde Melding Betalingsonmacht te doen. Dit moet gebeuren binnen 14 dagen nadat de belasting betaald had moet worden. Dit voorkomt bestuurders-aansprakelijkheid voor deze belastingschuld.

DRV Accountants & Adviseurs heeft elf vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Sliedrecht.