Overig

Belastingfaciliteiten voor innoverende ondernemers

700

Het kabinet stimuleert door middel van fiscale regels en subsidies de Nederlandse kenniseconomie. Wie onderzoek doet en innoveert, kan profiteren van verschillende regelingen. Voor bijna alle regelingen geldt dat vooraf één of meerdere verklaringen aangevraagd moeten worden. Neem dus, voordat u begint, contact op met ons. Wij adviseren u graag.

Aftrek Speur & Ontwikkelingswerkzaamheden (aftrek S&O), voor IB

Dit is een fiscale tegemoetkoming voor de IB-ondernemer. Bij de aangifte mag een aftrek worden toegepast van

€ 12.310 (voor een startende ondernemer zelfs € 18.467). Deze aftrek kan verkregen worden als de ondernemer S&O-werkzaamheden verricht. Hieronder staat opgesomd wat S&O-werkzaamheden zijn:

  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Ontwikkeling van (voor de ondernemer) nieuwe fysieke producten / productieprocessen.
  • De ontwikkeling van (onderdelen van) programmatuur
  • Technisch onderzoek naar een substantiële verbetering van een productieproces of programmatuur.

De Research& Developmentaftrek (RDA), voor IB en VPB

Dit  een extra aftrekpost voor kosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten. Om in aanmerking te komen voor de RDA moeten er S&O-werkzaamheden worden verricht.

In 2013 bedraagt de aftrek 54% van de kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan research en development. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in apparatuur en materialen. Loonkosten tellen voor deze aftrek niet mee.

Afdrachtvermindering van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, voor IB en VPB. Over het algemeen zullen bij een S&O-project de loonkosten de grootste kostenpost zijn. Op deze loonkosten richt zich de afdrachtvermindering. Het betreft een afdrachtsvermindering van loonheffingen.

In 2013 is de afdrachtvermindering S&O:

  • 38% van het loon voor speur- en ontwikkelingswerk, tot een loon van

€ 200.000

  • 14% over het meerdere loon voor speur- en ontwikkelingswerk

Innovatiebox, voor VPB

De eerdergenoemde faciliteiten hebben alle betrekking op de ontwikkelingsfase. Als de uitvinding (octrooi, kwekersrecht of een innovatie door S&O-werkzaamheden) vervolgens wordt geëxploiteerd en er opbrengsten uit voortvloeien, komt de innovatiebox in beeld.

De regel houdt in dat innovatiewinsten tegen slechts  5% worden belast, in plaats van de reguliere 20% of 25% VPB. Verliezen kunnen tegen het reguliere tarief worden afgetrokken.

Vanaf 2013 kunt u ook kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale winst. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een uitvinding die u hebt gedaan. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u de uitvinding doet, en in de 2 daaropvolgende jaren.

Tot slot

Duidelijk is geworden dat de overheid een innoverende ondernemer op verschillende manieren tegemoet wil komen. De grootste kostenpost voor een ondernemer zullen de arbeidskosten zijn. Voor deze kosten is de afdrachtvermindering van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen ingevoerd. Voor de overige kosten kan gebruik worden gemaakt van de RDA. Voor de innoverende IB-ondernemer is er daarbovenop een S&O-aftrek geïntroduceerd. Voor de vennootschapsbelastingplichtige

is er tot slot tevens de innovatiebox, die voor aanzienlijke belastingverlaging zorgt als er winst wordt gemaakt met de

innovatie. Het is belangrijk om in een vroeg stadium, vóór u aan een S&O-project begint, u goed te laten adviseren over de nadere voorwaarden en administratieve verplichtingen die komen kijken bij de aanvraag van een S&O-verklaring en de toepassing van een faciliteit. Lansigt accountants en belastingadviseurs heeft deze knowhow in huis, en kan u van begin tot eind begeleiden.

Neem voor meer informatie contact op met Lansigt accountants en belastingadviseurs, telefoon (0180) 48 14 14.