Overig

Bent u ook in ademnood?

497

Volgens het  Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is de regeldruk voor ondernemers verminderd maar ervaren ondernemers dit niet zo. Vreemd is dat niet: of je nu onder een steen ligt van 1,5 ton, of onder een steen van 1 ton, in beide gevallen kun je niet ademen!

Actal adviseert de regering om de regel¬druk voor bedrijven en burgers te verminderen. In het regeerakkoord geeft het kabinet aan de regeldruk merkbaar te willen verminderen door het beleid, inclusief uitvoering en toezicht, aan te laten sluiten op de ‘levende’ werkelijkheid. Dit lukt alleen als ‘regelgevers’ zich voortdurend realiseren wat het beleid precies voor burgers, bedrijven en professionals betekent. Het kabinet lijkt nu alleen gericht op een kwantitatieve vermindering. In de internationale regeldruk benchmark van de Wereldbank staat Nederland op de 28e plaats, nam Australië en Korea. We winnen het maar nipt van Rwanda en Chili.

Het zou niet eerlijk zijn de schuld bij uitsluitend de ambtenaren te leggen. De schuld ligt voornamelijk bij de politici die willen ‘scoren’, maar ook de staatssecretaris van Financiën weet er wel weg mee…..!

Een prachtig staaltje van excessieve regeldruk dat ik tegenkwam in het Sportbesluit wil ik u niet onthouden. Het gaat over goederen of diensten die onder het verlaagd btw-tarief van 6% vallen:

In het algemeen is yoga geen vorm van sportbeoefening. Yoga is een combinatie van beweging, rek-, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, gericht op de bevordering van het evenwicht tussen lichaam en geest. Yoga vereist een lichamelijke en geestelijke inspanning. Het meest kenmerkende element van yoga is echter niet de actieve inspanning van lichaam en geest. Het is een vorm van lichaamsbeweging en geestelijke inspanning […]. De zogenaamde meditatieve yoga (zoals raja, bhaktii, inana, karma of tantra yoga) valt dan ook niet onder de post. [….] vormen van yoga, zoals hathayoga en ivengar yoga , die hoofdzakelijk fysiek van aard zijn en die erop gericht zijn om door het trainen van vaardigheid en kracht een goede conditie te ontwikkelen zijn wel onder de post te rangschikken.

Nederland op zijn smalst. Wij betalen dus ambtenaren om deze onzin uit te zoeken en op papier te zetten. De oorzaak ligt in een overschot aan beleidsambtenaren. Als er minder van deze ambtenaren zouden zijn, had ook niemand tijd deze onzin op papier te zetten. De politiek heeft de mond vol van vermindering van de regeldruk, maar in de uitvoering falen de politici ieder keer.

De oplossing? Misschien helpt het als ondernemers politici bewuster maken van het effect van al die overbodige regels. Dus als u, toevallig, een politicus spreekt, vraag hem wat hij heeft gedaan ter vermindering van de regeldruk. Wie weet dringt het signaal door tot in Den Haag!