Overig

Bestrijding jeugdwerkloosheid

618

Nieuwe kans voor ruim 100 jongeren
In augustus is er een oproep gedaan aan bedrijven en instellingen om een plan in te dienen om de jeugdwerkloosheid in het gebied Drechtsteden naar beneden te brengen. 41 bedrijven en instellingen en ook tien burgers hebben hiervoor ingeschreven. Ook jongeren hebben een stem gekregen in de beoordeling van de plannen. Hiervoor was een zogenoemd ‘dreamteam’ samengesteld van zes jongeren uit de Drechtsteden met een opleidingsniveau van vmbo tot HBO.

De volgende winnaars kwamen uit de bus.

Kiezen voor jongeren | DordtYart
DordtYart is een kunstpark en heeft een sterk sociaal component. Het project Kiezen voor jongeren wil volgend jaar zestien werkloze jongeren een inspirerende werkomgeving bieden om ervaring op te doen met de mogelijkheid tot een baangarantie.

Leerwerkbanen in de functie van gas/waterfitter | Stichting Werk Incubator
Het project biedt jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie een baan in de Infra-techniek. In het komende schooljaar kunnen er vijftien jongeren vanuit Dordrecht worden geselecteerd.

Talentlab | John Autar Interim management & advies
Het project biedt jongeren in de wijken de kans om op een fysieke plek via action learning het doel van economische zelfstandigheid via een onderneming, een baan of een combinatie van beide (leren en werken) te bereiken.

ALL4WORK4ALL | Stichting MVO Papland
Vanuit het aanbod binnen de UWV, Sociale Dienst en Route 27 wordt een ‘pool’ gemaakt van ‘werkzoekenden’ die in aanmerking komen voor een werkervaringsplaats bij ALL4WORK4ALL.

Flex-bedrijfschool | HLS Personeelsdiensten/BonConsult
De Flex-Bedrijfsschool maakt het mogelijk dat 25 jongeren op een praktische, effectieve manier tot vakman of vakvrouw wordt opgeleid. De leer-/werktrajecten die worden aangeboden, vinden plaats op basis van een flexcontract.

Edukado 2.0 | Route 27 | Edukado en CCCM BV
Edukado 2.0 is een project gericht op (leer)werk voor multi-probleemjongeren. Door middel van het intakeformulier Gezamenlijke Beoordeling wordt een goed beeld van de situatie verkregen en weten we welke interventies nodig zijn om eventuele belemmeringen weg te nemen voor de jongeren. Tijdens het traject worden de jongeren geholpen door een mentor en krijgen zij een gericht aanbod op (leer)werk bij een werkgever.

Winnaar wildcard

Voorschakeltraject Grond-, water- en wegenprojecten | BAM Wegen
Om werkloze jongeren in de regio Drechtsteden en de gemeente Gorinchem een stabiele toekomst te bieden, stelt BAM Wegen West voor om vanuit een voorschakeltraject een poel van tien jongeren te vormen bij Baanbrekend Drechtsteden. Jongeren uit deze poel kunnen op proefbasis gedurende zes maanden werken bij grond-, water- en wegenprojecten van BAM Wegen West.